Byggnadsteknik för fastighetsmäklare/ekonomer, distans 7.5 hp

Efter avslutad kurs ska studenten kunna redogöra för uppbyggnad av ett småhus och dess system med utgångspunkt från en fastighetsmäklares/ekonoms verksamhet.
Detta innebär att studenten ska kunna:
• Terminologi för byggnadskomponenter och system, samt byggnadens installationer;
• Funktionskrav som ställs på byggnader;
• Byggnadskomponenters uppbyggnad samt kännedom om vanliga byggmaterial;
• Introduktion till inomhusmiljö, termisk och hygienisk komfort, installationsteknik samt energianvändning;
• Uppkomst av skador och fel i byggnader, felkällor, samt risker med ändring i byggnader;
• Ritningsläsning och areaberäkningar för småhus;
• Introduktion till ritteknik;
• Känna till byggprocessen och byggnadsbestämmelser (bygglov, bygganmälan).

Behörighetskrav


Grundläggande behörighet.

Urval


Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Anmälan


Anmälan till kurser sker via webbplatsen www.antagning.se. Klicka på anmälningskoden, så kommer du direkt till antagning.se. Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Mer information


Kursplan
Studieform

Veckorna

Studieort

Antal platser

Språk

Anmälningskod

IT-distans Ingen undervisning Halvfart201836 - 201845Ortsoberoende
0 träffar
200SvenskaHIG-16603
Publicerad av: Magnus Angermund
Sidansvarig: Veronica Liljeroth
Sidan uppdaterades 2014-11-05
Högskolan i Gävle | 801 76 Gävle | Telefon 026 - 64 85 00 | Fax 026 - 64 86 86 | © Högskolan i Gävle 2008
Högskolan är miljöcertifierad enligt ISO 14001