Envariabelanalys 7.5 hp

Kursen befäster centrala begrepp och metoder inom den del av matematisk analys som handlar om funktioner i en variabel och är en fördjupning och utvidgning av kunskaperna i differential- och integralkalkyl. Kursens syfte är att ge studenten en god förmåga att lösa problem, förtrogenhet med metoder som behövs för fortsatta studier inom matematik och naturvetenskap och förmåga till att presentera matematiska resonemang.

Behörighetskrav


Matematik 4 eller Algebra och geometri 7,5 hp.

Urval


Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Anmälan


Anmälan till kurser sker via webbplatsen www.antagning.se. Klicka på anmälningskoden, så kommer du direkt till antagning.se. Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Mer information


Kursplan
Studieform

Veckorna

Studieort

Antal platser

Språk

Anmälningskod

IT-distans Dag Kvartsfart201604 - 201623Gävle
1 träffar
60Svenska
Campus Dag Halvfart201614 - 201623Gävle30Svenska
IT-distans Dag Kvartsfart201636 - 201703Gävle
1 träffar
60Svenska
Anmärkning: Med en obligatorisk träff avses tentamenstillfället. Möjlighet finns att ansöka om att skriva tentamen på annan ort.
Publicerad av: Magnus Angermund
Sidansvarig: Veronica Liljeroth
Sidan uppdaterades 2014-11-05
Högskolan i Gävle | 801 76 Gävle | Telefon 026 - 64 85 00 | Fax 026 - 64 86 86 | © Högskolan i Gävle 2008
Högskolan är miljöcertifierad enligt ISO 14001