Omvårdnad och hälsopromotion - Geriatrik samt klinisk utbildning inom primärvård, äldrevård och psykiatrisk vård 22.5 hp

Kursen ingår som obligatorisk kurs (kurs 7) i sjuksköterskeprogrammet

Behörighetskrav


Godkänd kurs 1-4 i sjuksköterskeprogrammet samt kurs 5 och 6 skall vara genomgångna

Urval


Högskolepoäng

Anmälan


Anmälan till kurser sker via webbplatsen www.antagning.se. Klicka på anmälningskoden, så kommer du direkt till antagning.se. Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Mer information


Kursplan
Studieform

Veckorna

Studieort

Antal platser

Språk

Anmälningskod

Publicerad av: Magnus Angermund
Sidansvarig: Veronica Liljeroth
Sidan uppdaterades 2014-11-05
Högskolan i Gävle | 801 76 Gävle | Telefon 026 - 64 85 00 | Fax 026 - 64 86 86 | © Högskolan i Gävle 2008
Högskolan är miljöcertifierad enligt ISO 14001