Dataanalys och statistik 1 7.5 hp

Beslut bygger på data. Data varierar. Mätningar kan ej göras exakt. Statistik handlar om lagar som styr variation, hur man kan se det regelbundna i det oregelbundna. I denna mening handlar statistik om att se världen. Dataanalys och statistik I ger en introduktion till ämnet.

Efter genomgången kurs skall studenten ha
- kunskap om statistiska principer och tekniker för att samla in, visualisera, sammanställa och sammanfatta data
- förmåga att analysera och tolka data och relationer mellan variabler
- kunskaper om begreppen slump, sannolikhet och slumpvariabel samt grundläggande lagar som beskriver dem
- kunskaper om förutsättningar för och metoder att dra slutsatser grundade på statistisk metodik
- praktisk färdighet i att med hjälp av statistikprogramvara tillämpa dessa principer och tekniker samt praktisk färdighet att manuellt lösa problem baserade på små dataset.

Behörighetskrav


Ma B alt Matematik 2a/b/c (Områdesbehörighet 4).Undantag ges för Engelska B, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Urval


Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Anmälan


Anmälan till kurser sker via webbplatsen www.antagning.se. Klicka på anmälningskoden, så kommer du direkt till antagning.se. Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Mer information


Kursplan
Studieform

Veckorna

Studieort

Antal platser

Språk

Anmälningskod

IT-distans Ingen undervisning Halvfart201604 - 201613Ortsoberoende
1 träffar
30Svenska
Anmärkning: Med sammankomst avses tentamen som studenten kan ansöka om att skriva på lärcentra/högskola/universitet på annan ort.
Campus Dag Halvfart201604 - 201613Gävle40Svenska
IT-distans Ingen undervisning Halvfart201625 - 201634Ortsoberoende
1 träffar
100Svenska
Anmärkning: Med sammankomst avses en skriftlig tentamen som studenten kan ansöka om att skriva på hemorten. Studenten måste då själv hitta lärcentra/högskola/universitet som kan erbjuda skrivningsplats och följa högskolans riktlinjer för tentamen. Tentamen på annan ort skall skrivas på samma tid och datum som den genomförs på campus i Gävle.
IT-distans Ingen undervisning Kvartsfart201636 - 201703Ortsoberoende
1 träffar
80Svenska
Anmärkning: Med obligatorisk träff avses tentamen som studenten kan ansöka om att skriva på lärcentra/högskola/universitet på annan ort.
Publicerad av: Magnus Angermund
Sidansvarig: Veronica Liljeroth
Sidan uppdaterades 2014-11-05
Högskolan i Gävle | 801 76 Gävle | Telefon 026 - 64 85 00 | Fax 026 - 64 86 86 | © Högskolan i Gävle 2008
Högskolan är miljöcertifierad enligt ISO 14001