Dataanalys och statistik för ekonomer 15 hp

Kursen är avsedd för studerande med intresse för ekonomi och tillämpningsexempel väljs inom detta område. Efter kursen skall studenten kunna

- statistiska principer och tekniker för att samla in data via enkät, experiment och offentliga databaser - färdigställa sådana datamängder för analys med hjälp av statistisk programvara
- beskriva, analysera och tolka data och relationer mellan variabler
- begreppen slump, sannolikhet, slumpvariabel och sannolikhetsfördelning samt grundläggande lagar som beskriver dem
- beräkna den statistiska osäkerheten för stickprovsmedelvärden och -proportioner och kunna göra utsagor om dessa.
- metoder att dra slutsatser ur stickprov grundade på statistisk metodik och förutsättningar för det
- formulera och testa statistiska hypoteser i vanligt förekommande situationer
- formulera, genomföra och analysera beräkningar och prognoser med olika regressionsmodeller
- kunna använda enklare prognosmetoder för att skriva fram tidsserier

De studerande uppnår också praktisk färdighet i att med hjälp av statistikprogramvara tillämpa dessa principer och tekniker samt färdighet att manuellt lösa problem baserade på små dataset. Kursen ger också övning i att presentera och kritiskt granska statistiska undersökningar.

Behörighetskrav


Matematik C eller Matematik 3b/3c (Områdesbehörighet 4/A4). Undantag ges för Engelska B, Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Urval


Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Anmälan


Anmälan till kurser sker via webbplatsen www.antagning.se. Klicka på anmälningskoden, så kommer du direkt till antagning.se. Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Mer information


Kursplan
Studieform

Veckorna

Studieort

Antal platser

Språk

Anmälningskod

IT-distans Ingen undervisning Halvfart201704 - 201723Ortsoberoende
2 träffar
30Svenska
Anmärkning: Med obligatorisk träff avses tentamen. Studenten kan ansöka om att skriva tentamen på hemorten. Studenten ansvarar själv för att kontakta och boka plats på det lärosäte som hen vill tentera på, och för eventuella extra avgifter som uppstår på lärosätet på hemorten. Mer information om ansökan om tentamen på annan ort hittar du här: http://www.hig.se/Ext/Sv/Student/Tentamen/Tentamen-pa-annan-ort.html Kursen har två salstentamina - en i mitten av kursen och en i slutet. Dessa är alltså inte hemtentor utan skall skrivas på ett lärosäte med tentamensvakt.
Campus Dag Halvfart201704 - 201723Gävle75Svenska
IT-distans Ingen undervisning Halvfart201735 - 201802Ortsoberoende
2 träffar
30Svenska
Anmärkning: Med obligatoriska träffar avses 2 skriftliga tentamen som studenten kan ansöka om att skriva på lärcentra/högskola/universitet/konsulat.
Campus Dag Halvfart201735 - 201802Gävle60Svenska
Publicerad av: Magnus Angermund
Sidansvarig: Veronica Liljeroth
Sidan uppdaterades 2014-11-05
Högskolan i Gävle | 801 76 Gävle | Telefon 026 - 64 85 00 | Fax 026 - 64 86 86 | © Högskolan i Gävle 2008
Högskolan är miljöcertifierad enligt ISO 14001