Ta del av introduktionen i efterhand

Som ny student hos oss erbjuds du en rad aktiviteter under de första veckorna av terminen. Introduktionsdag, informationspass och föreläsningar i studieteknik är några av aktiviteterna. Vissa delar finns att ta del av i efterhand i form av inspelade föreläsningar.

Inspelade informationspass

Infopass: Värdefulla verktyg under studietiden
Detta informationspass handlar om högskolans IT-tjänster och system. Under passet informerar vi bland annat om Studentportalen, Blackboard, schema, e-post, trådlöst nätverk och gratis programvaror. Passet spelades in den 6 september 2016.

  1. Inspelning - Värdefulla verktyg under studietiden (40 minuter)
  2. Powerpoint-bilderPDF (pdf, 1 MB)

Infopass: Tentamen och andra examinationsformer
Detta informationspass handlar om examinationsformer och framförallt om examinationsformen salstentamen. Under passet får du vet vilka olika former av examination som kan förekomma i en kurs, varför kursplanen är så viktig och reglerna kring en salstentamen.
Passet spelades in den 8 september 2016.

  1. Inspelning - Tentamen och andra examinationsformer (29 minuter)
  2. Powerpoint-bilderPDF (pdf, 481 kB)

Infopass: Hur ska jag hinna med allt?
Detta informationspass handlar om stress ur ett studentperspektiv. Bli uppmärksam på vad som stressar dig och hur du genom medvetna val kan undvika onödig stress. Passet spelades in den 14 september 2016.

  1. Inspelning - Hur ska jag hinna med allt? (39 minuter)
  2. Powerpoint-bilderPDF (pdf, 741 kB)

Studieteknik del 1:  Att läsa på Högskolan
Föreläsningen tar upp högskolan som organisation och system, från elev till student, motivation, olika former av kunskap och olika sätt att lära, yt- respektive djupinriktat lärande och hur man kan planera sina studier. Föreläsningen spelades in den 13 september 2016.

Inspelning - Föreläsning i studieteknik del 1
Längd: 2 timmar och 15 minuter

Studieteknik del 2: Kunskaps och kunskapssyn
Föreläsningen tar bland annat upp olika former av kunskap och olika sätt att lära, att läsa kurslitteratur, att läsa och anteckna, olika examinationsformer, studenters rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Föreläsningen spelades in den 23 september 2016.

Inspelning - Föreläsning i studieteknik del 2
Längd: 2 timmar och 18 minuter
(Tyvärr bristande ljud inledningsvis, alternativ inspelning nedan).

Föreläsningar i studieteknik från 2013
Som ett komplement eller alternativ till ovanstående inspelningar kan du även se föreläsningarna i studieteknik från 2013.

Inspelning - Föreläsning i studieteknik del 1 och 2