Blackboard (lärplattform)

Logga in på Blackboard

Blackboard är den utbildningsplattform som används på Högskolan i Gävle.

Uppdatering natten till fredag 29 januari

En uppdatering ska göras på bakomliggande information kring användarkonton i Blackboard kl 02-04 under natten till fredag 29/1. Denna åtgärd behövs för att kunna integrera medieportalen HiG Play i Blackboard.

Möjligheten att hämta ut nya datorkonton stängs kl 17.00 på torsdag 28/1 och öppnas igen så snart som möjligt under fredag förmiddag. Viss risk finns också att driftstörningar i inloggningsfunktionen till Blackboard kan förekomma under fredag 29/1.

(Detta tillfälle är en del av vårt planerade systemunderhåll, som vid behov utförs natten till den sista fredagen månaden.)

/Learning Center, blackboard@hig.se, 026-64 87 00


Instruktionsfilm - logga in på Blackboard:

OBSERVERA: Stående tid för uppdateringar

För att säkerställa bästa möjliga kvalitet och en stabil drift av Blackboard har vi en stående tid då systemunderhåll och eventuella stopp utförs. Detta sker under natten mellan månadens sista torsdag och fredag. Under den sista fredagen i månaden kan det därför finnas viss risk för driftstörningar, de gånger större uppdateringar gjorts.

Kolla er spam-/skräpkorg regelbundet

Gå regelbundet in i din mails spam-/skräpkorg. Hittar du mail från högskolan där, markera alla dessa och välj "Markera som ej spam/skräppost" eller liknande, så minskar risken att kommande utskick från högskolan hamnar där.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Learning Center: learningcenter@hig.se

Inloggningsmanual för studenter

Här finns en inloggningsmanual för studenter till Blackboard.

Logga in på Bb9Word (word, 82 kB)
Logga in på Bb9PDF (pdf, 90.6 kB)

Login to Bb9 (ENG)Word (word, 169.5 kB)
Login to Bb9 (ENG)Word (word, 169.5 kB)

OBSERVERA: Du kan inte skriva in dig i kursen via appen

När du ska skriva in dig i en ny kurs på Blackboard, kan du INTE göra detta via appen Blackboard Mobile Learn. Du måste gå in via dator/webb för att kunna skriva in dig i din kurs.
Läs mer om Blackboard-appen här

Länk till Blackboards svenska hjälpsidor

Driftsinformation från IT

Vi har för närvarande inga driftstörningar

  Publicerad av: Jenny Ericsson

Blackboard (lärplattform)