Registrera och publicera i DiVA

DiVA är ett system för bibliografisk dokumentation och e-publicering av forskningspublikationer och uppsatser/examensarbeten som producerats av högskolans forskare, lärare och studenter.

Publikationerna blir sökbara i söktjänster för vetenskapligt material som Google Scholar, Scirus och OAIster.
Uppsatser och examensarbeten kan sökas i Uppsök och Uppsatser.se.

Upphovsrätt

Publiceringen i DiVA sker enligt Open Access-principen. Det innebär att det är fritt att läsa, ladda ner och kopiera publikationerna i DiVA. Författaren behåller dock alltid upphovsrätten till sitt verk som publiceras i DiVA. För exempelvis återpublicering krävs författarens tillstånd.

Långsiktigt bevarande

Publikationerna i DiVA får stabila internetadresser. Adresserna ändras inte även om dokumenten flyttas. Publikationerna lagras även på arkivservrar på Kungliga biblioteket.

För studenter

Alla examensarbeten från B-nivå och uppåt och alla fristående uppsatser motsvarande C-nivå och uppåt ska registreras och e-publiceras i DiVA.

För forskare

Alla vetenskapliga och populärvetenskapliga verk som publiceras av forskare och lärare vid högskolan ska registreras i DiVA.

För administratörer

DiVA-administratörer är personer lokalt på akademierna eller centralt på biblioteket/forskningssekretariatet som fått i uppdrag att hantera andras registreringar och publiceringar i DiVA.

Kontakt

Övergripande frågor
Forskningspublikationer

Karin Meyer Lundén
E-post: kanmer@hig.se
Telefon: 026-648919

Uppsatser

Egon Nilsson
E-post: enn@hig.se
Telefon: 026-648940