Registrera och publicera i DiVA

DiVA är ett system för bibliografisk dokumentation och e-publicering av forskningspublikationer och uppsatser/examensarbeten som producerats av högskolans forskare, lärare och studenter.

Publikationerna blir sökbara i söktjänster för vetenskapligt material som SwePub, Google Scholar och OAIster. Uppsatser och examensarbeten kan sökas i Uppsök och Uppsatser.se.

Upphovsrätt

Publiceringen i DiVA sker enligt open access-principen. Det innebär att det är fritt att läsa och ladda ner publikationerna i DiVA. Författaren behåller dock alltid upphovsrätten till sitt verk som publiceras i DiVA. För exempelvis återpublicering krävs författarens tillstånd.

Långsiktigt bevarande

Publikationerna i DiVA får stabila internetadresser. Adresserna ändras inte även om dokumenten flyttas. Publikationerna lagras även på arkivservrar hos Kungliga biblioteket.

För studenter

Alla examensarbeten från B-nivå och uppåt och alla fristående uppsatser motsvarande C-nivå och uppåt ska registreras och laddas upp i DiVA.

För forskare

Alla vetenskapliga och populärvetenskapliga verk som publiceras av forskare och lärare vid högskolan ska registreras i DiVA.

För administratörer

DiVA-administratörer är personer på akademierna eller på biblioteket som fått i uppdrag att hantera andras registreringar och publiceringar i DiVA.


Kontakt

E-post: diva@hig.se

Studentuppsatser
Egon Nilsson 026-64 89 40, Karin Meyer Lundén 026-64 89 19

Forskningspublikationer
Karin Meyer Lundén 026-64 89 19, Malin Almstedt Jansson 026-64 86 20

  Publicerad av: Jenny Ericsson