Job Opportunities

Sök lediga anställningar hos oss

AnnonsAnsök senastRef.nrPublicerad
Universitetsadjunkt i dramapedagogik2017-10-30HIG-STÖD 2017/5892017-10-17
Universitetsadjunkt Religionsvetenskap (Religionspsykologi)2017-11-05HIG-STÖD 2017/6332017-10-20
Universitetsadjunkt Religionsvetenskap (Globalisering och Pluralism)2017-11-05HIG-STÖD 2017/6322017-10-20
Doktorand i flerspråkighet/svenska som andraspråk, inriktning gymnasiet2017-11-05HIG-STÖD 2017/6072017-10-03
Doktorand i flerspråkighet/svenska som andraspråk, inriktn. vuxenutbildning2017-11-05HIG-STÖD 2017/6082017-10-03
Doktorand i flerspråkighet/svenska som andraspråk, inriktn. årskurs 1 - 62017-11-05HIG-STÖD 2017/6092017-10-03
Postdoktor i arbetshälsovetenskap2017-11-10HIG-STÖD 2017/6202017-10-13
Universitetslektor i pedagogik2017-11-12HIG-STÖD 2017/3302017-10-04
Doktorand inom vårdvetenskap (inriktning God arbetsmiljö inom akutsjukvård)2017-11-13HIG-STÖD 2017/5932017-10-05
Universitetslektor i engelska2017-11-13HIG-STÖD 2017/6192017-10-17
Doktorand inom vårdvetenskap (inriktning Smittspridning på arbetsplatsen)2017-11-13HIG-STÖD 2017/5942017-10-06
Doktorand inom vårdvetenskap (inriktning Äldre personers möjligheter att vara kvar i arbetslivet)2017-11-13HIG-STÖD 2017/5952017-10-06
Doktorand inom socialt arbete (inriktning Upcycling- hälsa och arbetslivsstöd för ungdomar)2017-11-13HIG-STÖD 2017/5962017-10-06
Doktorand inom socialt arbete (inriktning Marknadisering av vårdverksamheter)2017-11-13HIG-STÖD 2017/5972017-10-06
Doktorand inom socialt arbete (inriktning Hälsofrämjande ledarskap inom socialtjänsten)2017-11-13HIG-STÖD 2017/5982017-10-06
Doktorand inom socialt arbete (inriktning Friska arbetsplatser)2017-11-13HIG-STÖD 2017/5992017-10-06
Doktorand inom automatisering av beslutsfattande2017-11-14HIG-STÖD 2017/4732017-08-14

Fakta och stöd för arbetssökanden

Provanställning kan komma att tillämpas.

Högskoleförordning
Anställningsordning vid HiGPDF (pdf, 420 kB)  
Bilaga till anställningsordning vid HiG  PDF (pdf, 14 kB)
Appointment ProcedurePDF (pdf, 69 kB)
Appendix in EnglishPDF (pdf, 75 kB)

About the University