Vice-Chancellor 

Ylva Fältholm

Ylva Fältholm är rektor vid Högskolan i Gävle sedan 1 juli 2017. Hon är även, sedan 2011, professor i arbetshälsovetenskap vid Luleå tekniska universite

Contact

Vice-Chancellor
Ylva Fältholm

 

 


Phone
Operator: +46-(0)26-64 85 00

Fax: +46-(0)26-64 86 86

E-mail: rektor@hig.se

Postal address
University of Gävle
SE-801 76 Gävle

Visiting address
Kungsbäcksvägen 47
Gävle