About the web site

Information about the web site hig.se

Vi har strävat efter att bygga vår webbplats i enlighet med riktlinjerna i vägledningen 24-timmarswebben 2.0. För innehållet på Högskolans webbplats använder vi XHTML 1.0 Transitional. Presentationen styrs via Cascading Style Sheets (CSS) 2.1.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för standarderna, exempelvis de senaste versionerna av Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera eller Safari (Mac). Äldre webbläsare visar samma innehåll, men utan formgivningen.

Script

Webbplatsen innehåller ett antal javascript. Bland annat i Snabbval och i sökformuläret. Ingen av funktionerna är kritiska för webbplatsens funktionalitet.

Cookies

På ett fåtal sidor används cookies. Bland annat används det i utbildningskatalogen on-line för att ge bättre service till besökaren.
Läs mer om cookies på hig.se

Användningstips - tips som underlättar besök på webbplatsen

Vi har försökt se till att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt.Högskolan övergripnade sidor följer en gemensam standard. Övriga sidor kan variera i sitt utformande. Samtliga sidor har ett gemensamt sidhuvud och sidfot med sökfunktion och huvudmeny.

Fönster

Alla länkar som går till externa webbplatser öppnas i separata fönster.

Snabbkommandon

Följande snabbtangenter används på webbplatsens alla sidor:0 Om webbplatsen1 Startsida3 Webbkarta4 Sökfunktionen7 KontaktHur du aktiverar snabbtangenter beror på vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder. Under Windows ska du vanligen hålla ned Alt-tangenten och samtidigt trycka den önskade snabbtangenten, medan Mac använder Ctrl+snabbtangent. Webbläsaren Opera har en annan lösning: där trycker du Skift+Esc och därefter snabbtangenten. Se hjälpfilen för din webbläsare för mer information.

Kontraster, teckensnitt och textstorlek

Om du tycker att texten på sidorna är för liten eller för stor kan du enkelt ändra den med din webbläsares inbyggda funktioner. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. I annat fall hittar du alternativ för att ändra textstorlek i webbläsarens menyer.

Att skriva ut sidor

Använder du webbläsarens utskriftsfunktion skrivs själva textinnehållet ut.

Frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter om webbplatsenKontakta: webmaster@hig.se