2016-02-02

Licentiatseminarium i pedagogiskt arbete

Jan Grenholm presenterar sin licentiatavhandling i pedagogiskt arbete "Teknik eller inte? Attityder och intressen bakom grundskoleelevers val av framtida studievägar".


Examen (liksom seminarium) avläggs vid Karlstad universitet; Jan Grenholm är anställd av Högsklan i Gävle och huvudhandledning har skett av professor Edvard Nordlander, Högskolan i Gävle.


Datum:
Fredag 5 februari
Plats: Karlstads univeritet

 

För mer information vv kontakta:
Jan Grenholm, universitetsadjunkt i elektronik
Tel: 026-64 89 29, 070-648 98 80
E-post: jan.grenholm@hig.se

 

Högskolan i Gävle | 801 76 Gävle | Telefon 026 - 64 85 00 | Fax 026 - 64 86 86 | © Högskolan i Gävle 2008
Högskolan är miljöcertifierad enligt ISO 14001