2016-04-16

Föredrag av hedersdoktor Stephen Stansfeld

"Noise and health research: Consistency and contradictions"


Datum: Torsdag 21 april 
Tid: Kl 13-14
Plats:
Krusenstiernasalen, biblioteket Högskolan i GävleFör mer information, vänligen kontakta:
Staffan Hygge, Professor Em. i miljöpsykologi
Tel 026-64 81 53
E-post: Staffan.Hygge@hig.se