2016-06-01

Infopass för nya studenter: Hur ska jag hinna allt?

Att börja studera är ofta förknippat med mycket glädje. Livet som student kan dock vara stressigt i perioder.

Därför erbjuder högskolan ett informationspass om stress ur ett studentperspektiv. Bli uppmärksam på vad som stressar dig och hur du genom medvetna val kan undvika onödig stress.

Datum: 14 september
Tid: 12.15-13.00
Sal: 41:204 (Valhall)

Högskolan bjuder de 150 första på kaffe och lunchsmörgås.