2016-06-01

Introduktionsdagar för internationella studenter

I anslutning till varje terminsstart arrangerar Högskolan i Gävle introduktionsdagar för internationella studenter. Under introduktionsdagarna, i år 1 och 2 september, hälsas studenterna välkomna till Högskolan och Gävle.

Under dagarna får studenterna information inför sina studier såväl som praktisk information om Högskolan i Gävle.

Information och tider för introduktionsdagarna