2016-09-14

Öpppen föreläsning - Läroplansteorin igår, idag, i morgon

Den 10 oktober besöker Tomas Englund Högskolan i Gävle som gästforskare där han ger en öppen föreläsning som avslutas med ett seminarium och enklare förtäring.

Information anmälan till föreläsningen den 10 oktober

Som en del i arbetet med etableringen av en tredje forskningsprofil vid Högskolan i Gävle arrangerar Akademin för utbildning och ekonomi en seminarieserie med internationella och nationella auktoriteter inom det utbildningsvetenskapliga området.

Mer information om vår seminarieserie och föreläsare.