2016-09-14

Öpppen föreläsning - Tensions and contradictions: Networked Learning
in Higher Education amongst students and teachers

Den 23 november besöker Thomas Ryberg Högskolan i Gävle som gästforskare där han ger en öppen föreläsning som avslutas med ett seminarium och enklare förtäring.

Information anmälan till föreläsningen den 23 november

Som en del i arbetet med etableringen av en tredje forskningsprofil vid Högskolan i Gävle arrangerar Akademin för utbildning och ekonomi en seminarieserie med internationella och nationella auktoriteter inom det utbildningsvetenskapliga området.

Mer information om vår seminarieserie och föreläsare.