2016-11-30

Anna Williams om Agnes von Krusenstjernas liv och skrivande

Välkommen att lyssna på litteraturprofessor Anna Williams som berättar om författarinnan Agnes von Krusenstjerna i ett samtal med universitetslektor Sarah Ljungquist.

 

Utgångspunkten för samtalet är Anna Williams uppmärksammade biografi, ”Från verklighetens stränder: Agnes von Krusenstjernas liv och diktning”

Och hennes nya bok Och jag vet att jag är genial: Agnes von Krusenstjernas brev 1903-1940”.

Även den nyligen bortgångna professor emerita Karin Johannissons bok ”Den sårade divan : om psykets estetik” tas upp.


Datum:
Tisdag 6 december
Tid: Kl 13.30-15.00
Plats: Biblioteket, Krusenstjernasalen

Anna Williams ger oss en ökad insikt i genusvetenskaplig litteraturforskning och i ett dramatiskt och produktivt författarliv. Öppet föredrag, ingen föranmälan.

AffischPDF (pdf, 2 MB)
FlyerPDF (pdf, 1 MB)