2017-07-12

Infopass för nya studenter: Lär känna biblioteket

En introduktion till biblioteket.

Lånekort, regler, tjänster, skrivarverkstad, bokning av grupprum m.m. Information om hur du som student kan använda dig av biblioteket och dess tjänster och vad bibliotekets personal kan hjälpa till med. Notera att detta pass är en allmän biblioteksorientering och inte detsamma som bokad undervisning i informationssökning.

Vi bjuder på lunchmacka och kaffe/te!

Tid och plats: 30 augusti, kl. 11.45-12.30 i Krusenstjernasalen (högskolebiblioteket)

Anmälan krävs!
Sista anmälningsdag 28 augusti.
Anmälan till informationspass: Lär känna biblioteket

Vid frågor, kontakta studentcentrum@hig.se.