2017-07-12

Informationsträff - pedagogiskt stöd

En informationsträff som riktar sig till studenter med funktionshinder.

Samordnarna för pedagogiskt stöd informerar om hur du ansöker om pedagogiskt stöd, vilket stöd som finns att tillgå, anpassad tentamen, tillgängliga programvaror, rundvandring m.m.

Tid och plats: 22 augusti, kl. 13.00-15.00 i sal 51:321

För mer information och anmälan, mejla funktionsstod@hig.se. Sista anmälningsdag 16 augusti.