2017-09-15

Halvtidsseminarium - Monica Kaltenbrunner Nykvist

Välkommen på halvtidsseminarium med Monica Kaltenbrunner Nykvist, doktorand i arbetshälsovetenskap.

Preliminär titel på avhandlingsarbetet ”Lean maturity in primary care and its relationship to staff members’ psychosocial work environment, health and quality of care”.

Ingen föranmälan.

Välkommen!

Datum: 2 oktober
Tid: kl. 13.00
Plats: hus Tor 55:311