2017-09-18

Disputation Lena O Magnusson försvarar sin avhandling

Fredag den 6 oktober försvarar Lena O Magnusson sin avhandling "Treåringar, kameror och förskola - en serie diffraktiva rörelser" på HDK i Göteborg

 

Datum: Fredag 6 oktober 2017
Tid: Klockan 13.00
Plats: I aulan på Högskolan för design och konsthantverk, Konstbiblioteket, Kristinelundsgatan 6-8 i Göteborg

Välkomna!

Vill du läsa avhandlingen? Du hittar den bland Göteborgs universitets publikationer!