2017-10-06

Datum: 2017-10-06

Våga tala

En kurs för studenter med svår talängslan.

Fem träffar med start 9 oktober där vi varvar teori och praktiska övningar.

För kontakt och anmälan, mejla kurator@hig.se.