Kurser och utbildningar

Biblioteket och Learning Center erbjuder kurser, handledningar och workshops för studenter och personal.

Biblioteket


Undervisning i informationssökning

Biblioteket ger undervisning i informationssökning för studenter på alla nivåer efter bokning av lärare. Boka undervisningen genom att kontakta den kontaktbibliotekarie som ansvarar för din ämnesavdelning.

  1. Kontakta kontaktbibliotekarier

Learning Center


Lunchseminarier

Learning Center anordnar ett antal lunchseminarier varje termin med workshops och diskussion om olika relevanta ämnen, för lärare och personal på Högskolan.

  1. Läs om våra lunchseminarier

Kortkurser för lärare och annan personal

Learning Center ger handledning i Adobe Connect och kortkurser i att använda olika verktyg i Blackboard.

  1. Mer information om handledning och kortkurser
  2. Vill du beställa en kurs inom något annat område?

eLuncher om IKT för lärare

Nätverket för Blackboard-lärosäten i Sverige arrangerar eLuncher om informations- och kommunikationsteknik, som du kan följa via Adobe Connect. Du kan se tidigare seminarier i inspelad form.

  1. Seminarieserie: eLunch om IKT

Webbinarier från andra aktörer

Webbinarier från ITHU

Nätverket för IT i högre utbildning, ITHU, arrangerar webbinarier inom området flexibla undervisningsformer.

  1. Läs här om ITHU:s arbete och se webbinarier

  Publicerad av: Elisabeth Jansson

Biblioteket