Biblioteket

Seminarieserie: eLunch om IKT

Innehåll och syfte

eLunch om IKT är en seminarieserie där lärare och IKT-personal presenterar hur de praktiskt använder IKT i sin undervisning.

Seminarieseriens syfte är att inspirera dig som är intresserad av IKT i undervisningen, ge dig nya uppslag och idéer samt möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan lärare vid medverkande lärosäten.

Så tar du del av seminarierna

Seminarierna går under lunchtid och är korta Adobe Connect möten.  Du deltar i seminariet från din egen dator. Bara luta dig tillbaka och lyssna, och har du några frågor kan du ställa dem via en chatt. Du kan också komma till en gemensam lokal och delta via storskärm om du föredrar det. Seminarierna spelas in, så du har även möjlighet att se dem i efterhand.

Arrangör

Seminarieserien arrangeras av den svenska användargruppen för Blackboard.

--------------------------------------------------------------------------------

eLuncher från 2016 och framåt 2016

Efter att ha genomfört 25 eLuncher, har nätverket beslutat att vardera lärosäte får genomföra och spela in eLuncher på eget bevåg, och så länkar vi dem sedan här. Just nu finns alltså inga datum inplanerade.

Användarträff 23 nov 2016 för Blackboard-användare

Tema: Studentaktiv pedagogik med IKT

Den 23 november 2016 ordnas nästa Blackboard-användarträff, där lärare från alla Blackboard-lärosäten är välkomna. Denna träff är kostnadsfri och hålls på Mälardalens högskola i Eskilstuna.
» PDF med programmet för dagenPDF (pdf, 260 kB)
» Länk till anmälningsformulär

Läs om tidigare användarträffar

---------------------------------------------------------------------------------

Tidigare seminarier – se inspelningar:

Det tjugofemte lunchseminariet ägde rum torsdag 19 november 2015:

Digitala presentationer som stödjer inlärningen - hur gör man en "bra" powerpoint?

Hjärnan klarar bara av att bearbeta en begränsad mängd information. När vi kommunicerar på flera sätt samtidigt överbelastar vi åhörarnas minneskapacitet. Att prata med bilder som förstärker eller kompletterar våra argument är effektiv kommunikation medan kombinationen röst, bild och text samtidigt överbelastar hjärnan. Marie pratade om bakomliggande teorier samt visar vad man ska tänka på när man skapar sina presentationer.

Se det inspelade seminariet

Seminariet spelades in via Adobe Connect och kan ses i efterhand:
Se det inspelade seminariet från 19/11 2015

Värd för detta seminarium: Örebro universitet

Kontaktperson: Marie Andersson, marie.andersson@oru.se


Det tjugofjärde lunchseminariet ägde rum torsdag 23 april 2015:

Lärplattform - ett virtuellt klassrum eller virtuellt campus

Johan Lindström, Solutions Engineer för Blackboard Nordic, pratade om att ett universitets- eller högskolecampus erbjuder studenter massvis av möjligheter till informella möten, samtal, kunskapsfördjupning, erfarenhetsutbyten etc. och allt detta utanför föreläsningssalen. Den digitala lärmiljön erbjuder många liknande möjligheter, men ändå är det ett “virtuellt klassrum” som de flesta tänker på när de hör ordet “Lärplattform”.

Se det inspelade seminariet

Seminariet spelades in via Adobe Connect och kan ses i efterhand:
Se det inspelade seminariet från 23/4 2015

Värd för detta seminarium: Högskolan i Halmstad

Kontaktperson: Jeanette Sjöberg, jeanette.sjoberg@hh.se


Det tjugotredje lunchseminariet ägde rum torsdag 26 februari 2015:

Kollegial samverkan

Cecilia Lindh, Universitetslektor i företagsekonomi, kommer att prata om en kurs om interaktivt lärande som genomförs i ett kollegium för att utbyta idéer och stärka kollegiets kompetens i användandet av IKT verktyg.

Kursen genomförts vid fem tillfällen på Mälardalens högskola med avsikt att kollegor ska få utveckla sin kompetens att ge ännu bättre kurser med fler lärandeaktiviteter än de har idag.

Se det inspelade seminariet

Seminariet spelades in via Adobe Connect och kan ses i efterhand:
Se det inspelade seminariet från 26/2 2015

Värd för detta seminarium: Mälardalens högskola

Kontaktperson: Anette Billmark, anette.billmark@mdh.se

Det tjugoandra lunchseminariet ägde rum torsdag 11 december 2014:

Datorbaserad tentamen och säker onlinetenta

Mats Brenner, IKT-pedagog på Learning Center på Högskolan i Gävle,
pratade om datorbaserad tentamen och säker onlinetenta. Han tog upp vad man behöver tänka på, användningen av bedömningsmallar och olika ormer av examinationsformer. Han nämnde också en del kring säkerhetsaspekter och eventuell problematik kring onlinetentor, samt tipsade om olika verktyg man kan använda sig av.

Se det inspelade seminariet

Seminariet spelades in via Adobe Connect och kan ses i efterhand:
Se det inspelade seminariet från 11/12 2014
Se PPT från föreläsningenPDF (pdf, 2 MB)

Värd för detta seminarium: Högskolan i Gävle

Kontaktperson: Jenny Ericsson, jenny.ericsson@hig.se

Det tjugoförsta lunchseminariet ägde rum torsdag 30 oktober 2014:

Onlinetester som stödjer olika inlärningsstilar

Fredrik Sturzenbecker, universitetsadjunkt i Medie- och Kommunikationsvetenskap på Örebro universitet har under lång tid arbetat med onlinetester i Blackboard. Han talar här om hur han använder olika frågetyper i  sina onlinetester för att stödja varierande inlärningsstilar (olika typer av kognitiv perception).

Se det inspelade seminariet

Seminariet spelades in via Adobe Connect och kan ses i efterhand:
Se det inspelade seminariet från 30/10 2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värd för detta seminarium: Örebro universitet

Kontaktperson: Marie Andersson, marie.andersson@oru.se

Det tjugonde lunchseminariet ägde rum torsdag 25 september 2014:

Flipped Classroom - begreppet

Lars-Göran Hedström (IKT-konsult på Enheten för strategiskt stöd – ESS, Högskolan i Halmstad) ger en betraktelse över ett nytt "Buzz Word" eller begrepp, lite historik, lite om (troliga) orsaker till uppkomsten och vad det innebär i praktiken.

Inför seminariet hälsar :
För att "leva som jag lär" när det gäller "att flippa klassrummet" vill jag att de som ska delta i e-Lunchen på nämnda tema tar sig tid och tittar på följande YouTube klipp: Flipping the Classroom in an Introductory IT Course (KTH)

Se det inspelade seminariet

Seminariet spelades in via Adobe Connect och kan ses i efterhand:
Se inspelning från 25/9 2014

Se powerpoint från föreläsningenPowerpoint (powerpoint, 5 MB)

Värd för detta seminarium: Högskolan i Halmstad

Kontaktpersoner: Micael Magnusson, micael.magnusson@hh.se

Det artonde lunchseminariet ägde rum torsdag 27 mars 2014:

Förbättra tillgängligheten i dina kurser!

Marie Andersson & Katarina Hjärtmyr (Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande vid Örebro universitet) pratade om tillgänglighet på webben samt gav tips om hur du enkelt kan öka tillgängligheten i din kursplats:

Hur säkerställer jag att innehållet på min kursplats är tillgänglig för alla mina studenter, oavsett fysiska och kognitiva förutsättningar? Vad ska man tänka på när man bygger sin kurs och publicerar material i denna? Har alla i kursen möjlighet att ta del av innehållet? Även de som använder hjälpmedel, t ex skärmläsare? Och vad är egentligen en skärmläsare?

Se det inspelade seminariet

Seminariet spelades in via Adobe Connect och kan ses i efterhand:
Se det inspelade seminariet från 27/3 2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värd för detta seminarium: Örebro universitet

Kontaktperson: Marie Andersson, marie.andersson@oru.se

Det sjuttonde lunchseminariet ägde rum torsdag 30 januari 2014:

Språkstruktur och grammatik på distans: en dubbel utmaning

Elisabeth Drion, universitetsadjunkt i Svenska språket vid Akademin för utbildning och ekonomi på Högskolan i Gävle, talade om hur vi kan aktivera och synliggöra våra studenter, även om de egentligen helst vill vara osynliga.

"Många gånger har jag suttit vid lunchbordet och diskuterat distansundervisningens för- och nackdelar med mina kollegor. Det finns de som anser att distanskurser är så mycket svårare att ge, eller att kurserna aldrig kommer att bli lika bra som campuskurser. Somliga håller med, andra kanske inte. Men det finns en sak som nästan alla är överens om: distansundervisning saknar en viss dimension: den sociala dimensionen. Vi kan inte alltid se våra studenter, och även om vi ibland har mindre grupper där vi kanske ser varandra via webbkameran, är det fortfarande svårt att veta hur studenter upplever kursmomentet eller undervisningen. En extra utmaning blir det om kursmomentet är ett moment som studenter helst skulle vilja slippa. Som till exempel min grammatikkurs..."

Se det inspelade seminariet

Seminariet spelades in via Adobe Connect och kan ses i efterhand:
Se det inspelade seminariet från 30/1 2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värd för detta seminarium: Högskolan i Gävle

Kontaktperson: Jenny Ericsson, jenny.ericsson@hig.se

Det sextonde lunchseminariet ägde rum torsdag 28 november 2013:

Nätbaserad feedback - när, hur mycket och i vilken form?

Cecilia Björken-Nyberg, Universitetslektor Engelska och Helen Fuchs, Universitetslektor i Konstvetenskap, samtalade om de val man som lärare måste göra när man ger formativ feedback på studenters arbete i nätbaserad undervisning. Det handlar om att läsa av när i processen detta bör ske samt att avgöra om man ska kommunicera informationen i skrift, tal eller bild. Det handlar också om en uppskattning av/reflektion kring hur omfattande lärarens insats bör vara i relation till förväntad effekt.

Se det inspelade seminariet

Seminariet spelades in via Adobe Connect och kan ses i efterhand:
Se det inspelade seminariet från 28/11 2013länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värd för detta seminarium: Högskolan i Halmstad

Kontaktperson: Jeanette Sjöberg@hh.se, Jeanette.Sjoberg@hh.se

Det femtonde lunchseminariet ägde rum torsdag 26 september 2013:

Användande av lärplattform i undervisningen

Helena Darnell-Berggren och Lena Tembe samtaladeom strategier för och erfarenheter av att välja verktyg och utforma kursstrukturer i Blackboard.

Helena Darnell-Berggren, universitetslektor i engelska vid Mälardalens högskola, undervisar även i didaktik och har fått utmärkelsen Excellent teacher.
Lena Tembe, IKT-pedagog vid Mälardalens högskola med intresse för kommunikation och lärande.

Se det inspelade seminariet

Seminariet spelades in via Adobe Connect och kan ses i efterhand:
Se det inspelade seminariet från 26/9 2013länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värd för detta seminarium: Mälardalens högskola

Kontaktperson: Lena Tembe, lena.tembe@mdh.se

Det fjortonde lunchseminariet ägde rum torsdag 30 maj 2013:

Erfarenheter av IKT-användning vid ett internationellt mastersprogram i folkhälsa

Föreläsare: Martin Stafström, lärare från mastersprogramet i folkhälsa på medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Se det inspelade seminariet

Seminariet spelades in via Adobe Connect och kan ses i efterhand:
Se det inspelade seminariet från 30/5 2013länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värd för detta seminarium: Lunds universitet

Kontaktperson: Johan Agardh,johan.agardh@med.lu.se

Det trettonde lunchseminariet ägde rum torsdag 25 april 2013:

E-portfolio: ett verktyg för läkarstudenters lärande och professionella utveckling

Helen Setterud (lektor i medicin, inr. pedagogik vid Institutionen för läkarutbildning, Örebro universitet) pratade om hur de jobbar med e-portfolio som ett verktyg för läkarstudenters lärande och professionella utveckling.

Se det inspelade seminariet

Seminariet spelades in via Adobe Connect och kan ses i efterhand:
Se det inspelade seminariet från 25/4 2013länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värd för detta seminarium: Örebro universitet

Kontaktperson: Christer Lässman, christer.lassman@oru.se

Det tolfte lunchseminariet ägde rum torsdag 21 mars 2013:

Kombination av salstenta och online-tenta - fördelar och nackdelar

Karl Hillman (universitetslektor i miljöteknik på Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle) berättar om erfarenheter av en kombination av salstenta och onlinetenta. Vilka fördelar finns med att göra en salstenta elektronisk? Vilka fördelar finns med att flytta en onlinetenta till en kontrollerad situation i gemensam sal? Finns det några nackdelar?

Se det inspelade seminariet

Seminariet spelades in via Adobe Connect och kan ses i efterhand:
Se det inspelade seminariet från 21/3 2013länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värd för detta seminarium: Högskolan i Gävle

Kontaktperson: Jenny Ericsson, jenny.ericsson@hig.se

Det elfte lunchseminariet ägde rum torsdag 28 februari 2013:

Mellan appen och verkligheten" - arbete med IKT i svenskan F-6 på lärarutbildningen i Halmstad

Eva Hansson (universitetsadjunkt i svenskämnets didaktik på Högskolan i Halmstad) berättade om hur hon i svenskundervisningen arbetar med att väcka studentens eget intresse för IKT, samtidigt som studenten får konkreta tips för hur arbetet med IKT i grundskolan kan se ut. Genom de träningsarenor som på detta sätt erbjuds studenten, ges också tillfälle att belysa IKT i dagens grundskola och samhälle på ett medvetet och kritiskt sätt.

Se det inspelade seminariet

Seminariet spelades in via Adobe Connect och kan ses i efterhand:
Se det inspelade seminariet från 28/2 2013länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värd för detta seminarium: Högskolan i Halmstad

Kontaktpersoner: Johan Lindström, johan.lindstrom@hh.se
Jeanette Sjöberg@hh.se, Jeanette.Sjoberg@hh.se


Det tionde lunchseminariet ägde rum torsdag 31 januari 2013:

Mobiltelefonen - ett verktyg för lärande

Elisabeth Wulff Sahlén (universitetsadjunkt i Engelska, Mälardalens Högskola) berättade om hur hon använder mobiltelefoner i klassrummet för att öka deltagandet och komma åt studenternas (för)förståelse.

Se det inspelade seminariet

Seminariet spelades in via Adobe Connect och kan ses i efterhand:
Se det inspelade seminariet från 31/1 2013länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värd för detta seminarium: Mälardalens högskola

Kontaktpersoner: Malin Ekholm, malin.ekholm@mdh.se
Marie Andersson, marie.e.andersson@mdh.se


Det nionde lunchseminariet ägde rum torsdag 29 november 2012:

Nyheter i Blackboard Service Pack 10

Dan Nygren, Blackboard, berättar om nyheter i nästa uppgradering av Blackboard, service pack 10.

Se det inspelade seminariet

Seminariet spelades in via Adobe Connect och kan ses i efterhand:
Se det inspelade seminariet från 29/11 2012länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värd för detta seminarium: Lunds universitet

Kontaktperson: Johan Agardh, johan.agardh@med.lu.se


Det åttonde lunchseminariet ägde rum torsdag 25 oktober 2012:

Förstår studenter vad jag säger?

Anders Avdic (universitetslektor, Handelshögskolan vid Örebro Universitet) pratade om "Svar på minuten" - om att använda mobiltelefoner för direktåterkoppling i undervisningen.

Se det inspelade seminariet

Seminariet spelades in via Adobe Connect och kan ses i efterhand:
Se det inspelade seminariet från 25/10 2012länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ta del av presentationen som användes i föreläsningenPDF (pdf, 1 MB)

Värd för detta seminarium: Örebro universitet

Kontaktperson: Christer Lässman, christer.lassman@oru.se

Det sjunde lunchseminariet ägde rum torsdag 27 september 2012:

Att designa för lärande med hjälp av IT – teori som hjälp för praktik

Jörgen Holmberg (universitetsadjunkt, Didaktik, Högskolan i Gävle) diskuterade hur forskning kring IT och lärande kan ligga till grund för praktisk användning.

Se det inspelade seminariet

Seminariet spelades in via Adobe Connect och kan ses i efterhand:
Se det inspelade seminariet från 27/9 2012länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ta del av presentationen som användes i föreläsningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värd för detta seminarium: Högskolan i Gävle

Kontaktperson: Jenny Ericsson, jenny.ericsson@hig.se

Det sjätte lunchseminariet ägde rum torsdag 29 mars 2012:

Kursadministration och resultat i Blackboard

Jack Pentz, Universitetsadjunkt i datateknik på Örebro Universitet, pratade om olika delar kring kursadministration och resultathantering i Blackboard. Han visade bland annat studentens vy över sina resultat, hur man skapar en kolumn i Grade Center, organiserar kolumner, skapar ett bedömningsschema och använder en sammanräknad kolumn.

Se det inspelade seminariet

Seminariet spelades in via Adobe Connect och kan ses i efterhand:
Se det inspelade seminariet från 29/3 2012länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värd för detta seminarium: Örebro Universitet

Kontaktperson: Christer Lässman, christer.lassman@oru.se

Det femte lunchseminariet ägde rum torsdag 23 februari 2012:

Lite enklare, lite snyggare och mycket bättre; Blackboard Learn 9.1 Service Pack 8

Dan Nygren (Blackboard Sverige) pratade om att en ny version av Bb har släppts och inom en inte allt för långt framtid kommer Bb att uppdateras vid ditt lärosäte — vad innebär detta, måste jag lära mig allt på nytt igen?

Se det inspelade seminariet

Seminariet spelades in via Adobe Connect och kan ses i efterhand:
Se det inspelade seminariet från 23/2 2012länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värd för detta seminarium: Mälardalens högskola

Kontaktpersoner: Malin Ekholm, malin.ekholm@mdh.se och Marie Andersson, marie.e.andersson@mdh.se

Det fjärde lunchseminariet ägde rum torsdag 26 januari:

Sociala medier som resurs för lärande

Jörgen Holmberg (universitetsadjunkt, Didaktik) pratade om teori och praktik kring sociala medier som resurs för lärande. Konkreta exempel på användning av bloggar, wikis och sociala nätverkstjänster i gymnasieskola och högre utbildning presenterades och diskuterades.

Se det inspelade seminariet

Seminariet spelades in via Adobe Connect och kan ses i efterhand:
Se det inspelade seminariet från 26/1 2012länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värd för detta seminarium: Högskolan i Gävle

Kontaktperson: Jenny Ericsson, jenny.ericsson@hig.se

Det tredje lunchseminariet ägde rum torsdag 24 november:

Aktivitet, engagemang och synliga studenter

Viktoria Wärn (Polisutbildningen, Linnéuniversitetet) pratade om aktivitet, engagemang och synliga studenter. Erfarenheter från två distansbaserade uppdragsutbildningar.

Se det inspelade seminariet

Seminariet spelades in via Adobe Connect och kan ses i efterhand:
Se det inspelade seminarietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värd för detta seminarium: Linnéuniversitet

Kontaktperson: Marine Karlsson, marine.karlsson@lnu.se

Det andra lunchseminariet ägde rum torsdag 27 oktober:

Examination med hjälp av Blackboard

Fredrik Sturzenbecker (lärare i Digital Mediedesign på Örebro Universitet) pratade om examination med hjälp av Blackboard med fokus på pedagogiska vinster och frågetyper.

Se det inspelade seminariet

Seminariet spelades in via Adobe Connect och kan ses i efterhand:
Se det inspelade seminarietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värd för detta seminarium: Örebro universitet

Kontaktperson: Christer Lässman, christer.lassman@oru.se

Det första lunchseminariet ägde rum torsdag 29 september:

Connect i klassrummet  

Elisabeth Wulff Sahlén (lärare i Engelska på Mälardalens högskola) berättade om hur hon har använt  chatt och snabb-omröstning  i campusklassrummet för att öka studenternas deltagande.

Se det inspelade seminariet

Seminariet "Connect i klassrummet" spelades in via Adobe Connect och kan ses i efterhand: Se det inspelade seminarietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värd för detta seminarium: Mälardalens högskola

Kontaktpersoner:

Malin Ekholm, malin.ekholm@mdh.se
Marie Andersson, marie.e.andersson@mdh.se

 

Kontakt

Örebro universitet

Christer Lässman
christer.lassman@oru.se
Marie Andersson
marie.andersson@oru.se

Mälardalens högskola

Anette Billmark
anette.billmark@mdh.se

Högskolan i Gävle

Jenny Ericsson
jenny.ericsson@hig.se

Högskolan i Halmstad

Micael Magnusson
micael.magnusson@hh.se

Lunds universitet

Johan Agardh
johan.agardh@med.lu.se

----------------------------------------

Har du idéer på innehåll eller kan tänka dig att delta själv, kontakta någon av oss!

 

  Publicerad av: Jenny Ericsson

Biblioteket