Introduktion till biblioteket

Du måste registrera dig som låntagare för att låna böcker på biblioteket. På högskolan används samma kort som passerkort, lånekort och för utskrifter, hämta ditt kort i Studentreceptionen.

Var står böckerna?

Kursböckerna står på entréplan, efter tidskriftshyllorna. För att hitta andra böcker använd vår katalog Higgins.

Så här använder du vår bibliotekskatalog

Ämnesguider

Vi har ämnesguider i flera olika ämnen och program. I ämnesguiderna finns tips på databaser och hur du söker i speciella ämnen.

Använda datorerna i biblioteket

För att kunna använda datorerna i biblioteket krävs att du loggar in med ditt datorkonto.
För att du ska kunna komma åt våra resurser hemifrån krävs också att du använder ditt datorkonto.

Skrivare och utskrifter

På högskolan används ett utskriftssystem, med en funktion kallad Follow print. Funktionen innebär att du hämtar ut dina utskrifter vid den skrivare du själv väljer. Utskrifter, kopiering och skanning görs vid samma maskin och på biblioteket finns fyra stycken.

Grupprum

I biblioteket finns grupprum som kan bokas för grupparbeten och även icke- bokningsbara grupprum.

Biblioteket