Bedömningsmallar i Blackboard - Kriterier/Rubrics

Under Kontrollpanel/Control Panel > Verktyg/Tools hittar du funktionen Kriterier/Rubrics i din Blackboard-kurs. Där finner du användbara bedömningsmallar och matriser för att betygsätta studenternas uppsatser, rapporter eller diskussioner i diskussionsforum etc.

Om det inte finns några mallar i din kurs, importera de mallar som finns här nedan - de är på svenska. Spara först zip filen på din dator, importera den sedan i din Blackboardkurs.

Via Blackboards hemsida finns även Rubrics (på engelska) att ladda hem och fritt använda, som går att översätta till svenska om du vill.

Alla bedömningsmallar går att fritt importera i och exportera ur Blackboard-kurserna, därför kan du dela med dig eller utveckla dessa tillsammans med dina kollegor. Nedanstående mallar på svenska kan du fritt använda och modifiera om du behöver det.  

Särskilda behov/funktionshinder

Om studenten har särskilda behov av stöd kring sina studier på grund av funktionsnedsättning, kan man kontakta Kerstin Åberg som är samordnare för studenter med funktionshinder.
Läs om och kontakta samordnare för studenter med funktionshinder

Tips på stöd med ljud vid tentamen (eller andra uppgifter)PDF (pdf, 144 kB)

Översikt av examinationsformer

Examinationsformer och IKT-verkyg i lärplattformen BlackboardWord (word, 26 kB)
(Innehåller även tips på övriga verktyg. Filen får användas och modifieras fritt.)

16 bedömningsmallar/rubrics i olika ämnen

Från VALUE Rubric Development Project kan du som lärare/examinator ladda hem 16 olika färdiga bedömningsmallar att använda direkt i Blackboard (det är bara att ladda upp zip-filen i Bb).

Alla bedöminingsmallar/rubrics erbjuds utan kostnad via AAC & U (Association of American Colleges & Universities). De finns även tillgängliga som pdf- och wordfiler Via ACC & U:s webbsida.
Läs om VALUE Rubric Development Project

Ämnen för examination/granskning är bland annat:

 1. Intellektuella och praktiska färdigheter; Utredning och analys
 2. Kritiskt tänkande
 3. Kreativt tänkande
 4. Skriftlig kommunikation
 5. Muntlig kommunikation
 6. Läsande
 7. Kvantitativ läskunnighet
 8. Informationskompetens
 9. Lagarbete och problemlösning
 10. Personligt och sociala ansvar; Samhälleligt engagemang – lokalt och globalt
 11. Interkulturella kunskaper och kompetens
 12. Etiska resonemang
 13. Kunskaper och färdigheter för livslångt lärande
 14. "Global learning”
 15. Interaktivt och tillämpat lärande: Integrativ lärande.

Hämta zip-fil för att ladda upp i Blackboard

Via denna öppna box-mapp kan du ladda hem zip-filer för att direkt ladda upp bedömningsmallar/rubrics i Blackboard.
Hämta zip-filer med bedömningsmallar/rubrics

Hämta pdf- och wordfiler

På denna webbsida kan du ladda ned rubrics-mallar i pdf/word-format. Sidan kräver inloggning, men mallarna är kostnadsfria.
Hämta rubrics-mallar i PDF och word-format

Bedömningsmallar från Winona State University

Bedömningsmallar från Winona State University (via AALHE.org) för bland annat diskussionsforum och kritiskt tänkande.
Gå till Winona State University

  Publicerad av: Jenny Ericsson