Infact – mindmap verktyg

Infact är ett verktyg för skapa interaktiva mindmaps och kunskapsöversikter.

Exempel på användningsområden:

  • Kunskapsöversikter för forskning eller forskningsprojekt
  • Presentationsverktyg för lärare, studenter och forskare – istället för vanliga bildspel
  • Se fler användningsområden här: http://infact.se/hur-gor-man

Verktyget är framtaget för att du själv eller en grupp tillsammans enkelt och snabbt ska kunna skapa presentationer och publicera webbproduktioner - där man kombinerar text med interaktiva inslag. Nyttja alla typer av mallar som finns i Infact, dessa är:

  1. Flash (möjlighet att skapa interaktiva element)
  2. Film (ladda upp en egen eller länka från Youtube)
  3. Text/bild
  4. Bildspel
  5. Tidslinje
  6. Text/bild-linje

Se en Infact om Infact här:www.infact.se/infact (Exempel på en Infact-produktion och hur du gör en själv!)

Gratis att använda – skaffa inloggningsuppgifter här

Du kan använda verktyget gratis på www.provainfact.se  - gå till http://infact.se/hur-gor-man för skaffa inloggningsuppgifter. Du kan få en egen grupp för exempelvis ett projekt.

Infact - användarmanual med tips och råd

http://www.youblisher.com/p/463614-Infact-anvaendarmanual-med-tips-rad/

Mer information och handledning

All information och supportforum om Infact-verktyget finns på webbplatsen www.infact.se

Önskar du handledning hur du kan jobba med Infact kontakta Mats Brenner, mbr@hig.se vid Learning Center.

Utbildningsdagar och användargruppsträffar
Aktuella utbildningsdagar finns här.
http://simplesignup.se/event_catalog?user_id=618

  Publicerad av: Johan Sellin