Biblioteket

Nya databaser på biblioteket

Från 2017 har vi nya databaser inom flera olika ämnesområden

  • Business Source Premier, fulltexttidskrifter inom ekonomi. 
  • Idunn, nordiska tidskrifter i fulltext inom humaniora, samhällsvetenskap och omvårdnad.
  • Inderscience,  fulltexttidskrifter inom Technology, Risk management, Business & Economics, Education, Healthcare m.m.
  • MathSciNet, referensdatabas inom matematik. 
  • Ovid Nursing Fulltext Plus,  fulltexttidskrifter inom vårdvetenskap från förlaget Lippincott, Williams & Wilkins.
  • Taylor & Francis Journals – utökning, ca 300 nya fulltexttidskrifter bland annat Nordic Social Work Research.

Mer information om de nya databaserna

De nya databaserna finns i bibliotekets databaslista eller så kan du söka fram artiklar ur de nya tidskrifterna via vår Discoveryportal.

Tänk på att du måste vara inloggad med ditt datorkonto för att komma åt artiklarna i fulltext om du sitter hemma.