Biblioteket

Nätbaserad vecka 47 (preliminärt program)

Det blir en Nätbaserad vecka 47 i år igen! Veckan kommer att innehålla presentationer och rundvandringar i nybyggda lokaler för nätbaserad undervisning. Lägg redan nu in i din agenda — här hittar du de punkter i programmet som redan är klara. Information om lokaler samt ytterligare programpunkter kommer senare.

Preliminärt program för vecka 47 (21-24/11)


Tisdag 21/11

 • 10:00 – 12:00
  Digitalisering/lärande/nya lärmiljöer i skolorna i Gävle
  Mikael Svensson, IT-strateg Gävle kommun
  Elin Nilsson, processledare

 • 13:15 – 14:30
  Visning: Digital tentamen i datasal med skriva i Word i office abtutor.com
  Lärare får testa på hur vi kan genomföra digital tenta redan nu!

Onsdag 22/11

 • 10:00 – 12:00
  Workshop om http://talkmath.org/
  Syftet med TalkMath är att ge vuxna möjligheten att studera matematik tillsammans, och med handledning av lärare, via internet, var som helst, när som helst.
  Malin Jansson, Doktorand KTH

 • 13:00 – 14:15
  e-learning och Arbetsmiljöutbildning som case/exempel
  Hariett

 • 14.30 –15.30
  Lantmäteriet arbete med distansutbildning
  Lotta Hammarström, Utbildningsansvarig

Torsdag 23/11

 • 10.00 – 12:00
  Dugga.se – flexibel digital examination på lärosäte och i skolan.
  Dugga ger stöd för olika typer av kunskapsutvärdering genom både digitala formativa examinationer och datoriserad tentamen (e-assessment).

 • 13:00 –14:00
  Lynda.com (e-learning, kompetensutvecklingskurser)
  Att använda Lyndas videolektioner i kurser – ett exempel.
  Torsten Jonsson, Högskolan i Gävle

 • 14:30 – 15:30
  Media och kommunikation i den globala byn
  Om trender inom mediautvecklingen och hur Internet inte bara förändrar sätten vi kommunicerar med varandra utan påverkar hela vårt samhälle.
  Johan Wahlberg, digital strateg på SVT

Fredag 24/11

 • 10:30 – 12:00
  Active Learning Online and In-class
  David Black-Schaffer vid Uppsala Universitet (Om ScalableLearning)

 • 13:00 – 15:00
  Ante Runnquist, Codesign
  Lärosalen är sig ofta lik, även fast vi puttar in viss modernare utrustning. Men hur tänker vi nytt?!


Observera att lokaler samt fler programpunkter tillkommer längre fram.

Välkomna!