Om biblioteket

Högskolans bibliotek är ett offentligt bibliotek som ligger mitt på campus. Biblioteket är öppet för studenter, personal och allmänheten.
Här finns även Learning Center, högskolans funktion för stöd och utveckling kring flexibel utbildning.

Learning Center

Learning Center är en mötesplats för de som arbetar med distansutbildning. En plats där möjligheter och problem kring distansutbildning, teknik, metod med mera kan diskuteras och erfarenheter utbytas.

Det elektroniska biblioteket

Biblioteket är både en mötesplats och en arbetsplats. Även om den fysiska miljön är viktig erbjuder vi också ett elektroniskt bibliotek som kan nås var som helst ifrån av anställda och studenter.

Informationskompetens

Olika yrkesgrupper bland annat bibliotekarier, IKT-pedagoger och telebildtekniker ger service och utbildning för de som vill utveckla sin informationskompetens. Det kan gälla sökstrategier och källkritik eller att fungera som resurs för lärare och studenter.

Miljöarbete

Biblioteket arbetar systematiskt med miljöfrågor då Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

  Publicerad av: Jenny Ericsson

Biblioteket