Om biblioteket

Högskolans bibliotek är ett offentligt bibliotek som ligger mitt på campus. Biblioteket är öppet för studenter, personal och allmänheten. Här finns även Learning Center, högskolans funktion för stöd och utveckling kring flexibel utbildning.

Aktiviteter och evenemang

I biblioteket har vi ibland olika evenemang som på något sätt har anknytning till Högskolans verksamhet.

Bibliotekets miljöarbete

Biblioteket arbetar systematiskt med miljöfrågor och Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Bibliotekets verksamhet

Bibliotekets målsättning är att vara ett kompetenscentrum för informationsförsörjning och lärande med IKT-teknik och IKT-pedagogik.

Biblioteksbyggnaden

Biblioteket stod klart i slutet av 2005 och har formen av en amfiteater.

Biblioteket