Biblioteksbyggnaden

Biblioteket har ritats av arkitektfirman Tirsén & Aili Arkitekter, Luleå. Byggherre var Akademiska Hus Uppsala och byggåret var 2005.

Bibliotekets yttre miljö

Biblioteket har formen av en amfiteater. Yttertaket är klätt med växter i fetbladssläktet Sedum. Bibliotekets yta är 3 861 m² och dess totalyta är 5 155 m². Biblioteket ligger mitt på campusområdet och benämns hus 23.
Byggnaden bjuder på en inspirerande och varierad miljö för olika aktiviteter, från mediehallens rymd till den låga tysta läsesalen.

Bibliotekets inre miljö

Samlingarna finns på tre plan, magasinet med äldre litteratur, offentligt tryck, och äldre tidskrifter på plan ett. Kursböcker, böcker, tidskrifter, lånedisk finns på plan två, entréplanet.

På plan tre finns böcker, grupprum och datorarbetsplatser och läsplatser. På plan fyra finns grupprum och läsplatser.

  Publicerad av: Elisabeth Jansson

Biblioteket