Skriva och publicera

Inom högskolevärlden är skrivandet en viktig del av utbildningen. Här finns information för att ge dig stöd i ditt akademiska skrivande.

Skriva

Om du behöver du hjälp i ditt skrivande kan du vända dig till Skrivarverkstaden. Där finns personal som har kompetens och erfarenhet av att handleda studenter i skrivande både inom svenska och svenska som andraspråk. Stödet riktar sig till studenter och anställda vid Högskolan.

Hantera referenser

Det är viktigt att hantera referenser på ett korrekt sätt när du skriver ditt arbete. Här kan du läsa mer om hur man citerar korrekt och skriver referenser enligt olika referenssystem.

Referenshanteringsprogrammet Mendeley

När du skriver uppsatser och andra dokument har du nytta av ett referenshanteringsprogram för att samla referenser till ditt arbete. På Högskolan i Gävle använder vi det webbaserade programmet Mendeley.

Plagiat

När du skriver uppsatser och andra arbeten får du citera och referera till andras texter, så länge du upplyser läsaren om dina källor. Det är däremot inte tillåtet att kopiera eller använda andras texter och arbeten utan att ange din källa. Det räknas som plagiat och fusk. Att plagiera innebär nämligen att du med avsikt framställer andras tankar och ord som dina egna.

Plagiatkontroll

Inom skolvärlden används olika typer av digitala verktyg för textigenkänning för att kontrollera plagiering. På Högskolan i Gävle använder vi ett plagiatkontrollsystem som heter Safe Assign.

Publicera

På Högskolan i Gävle publiceras studentuppsatser och forskarpublikationer i publikationsdatabasen DiVA.

Upphovsrätt och personuppgiftslagen (PuL)

Om du vill använda material som någon annan har skapat, till exempel bilder, grafer eller tabeller, finns det lagar som styr hur du får använda materialet. Tänk på att ta reda på reglerna till exempel när det gäller upphovsrätt, personuppgifter och användande av material från nätet.

Biblioteket