Skriva och Publicera

Skriva

Behöver du hjälp i ditt skrivande finns Skrivarverkstaden.

Skriva referenser

Det är viktigt att skriva referenser på ett korrekt sätt när du skriver ditt arbete. Här kan du läsa mer om hur man citerar korrekt och skriver referenser enligt olika referenssystem.

RefWorks

När man skriver uppsatser och andra dokument har man nytta av ett referenshanteringsprogram för att samla referenser till sitt arbete. På Högskolan i Gävle används det webbaserade Ref Works.

Plagiering

I uppsatser och olika dokument refererar eller citerar man ofta till andras  arbeten. Det är viktigt att det görs på ett korrekt sätt.

Plagiatkontroll

På Högskolan i Gävle används SafeAssign som plagiatkontrollsystem.

Publicera

På Högskolan i Gävle publiceras studentuppsatser och forskarpublikationer i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet.

Upphovsrätt och PuL

  Publicerad av: Jenny Ericsson

Biblioteket