Registrera och publicera i DiVA

DiVA är ett system för bibliografisk dokumentation och e-publicering av forskningspublikationer, uppsatser och examensarbeten som produceras av Högskolans forskare, lärare och studenter. Forskningspublikationerna blir sökbara via söktjänster för vetenskapligt material som till exempel Swe Pub, Google Scholar och OAIster. Uppsatser och examensarbeten blir sökbara via Uppsök och Uppsatser.se.

Upphovsrätt

Publiceringen i DiVA sker enligt den så kallade open access-principen. Det innebär att det är fritt att läsa och ladda ner publikationerna i DiVA. Författarna behåller dock alltid upphovsrätten till de verk som publiceras i DiVA. För exempelvis återpublicering krävs författarens tillstånd.

Långsiktigt bevarande

Publikationerna i DiVA får stabila internetadresser. Adresserna ändras inte även om dokumenten flyttas. Publikationerna lagras även på arkivservrar hos Kungliga biblioteket.

Publicera uppsats

Alla examensarbeten från B-nivå och uppåt och alla fristående uppsatser motsvarande C-nivå och uppåt ska registreras och laddas upp i DiVA.

Kontakt

E-post: diva@hig.se

Studentuppsatser
Egon Nilsson 026-64 89 40, Karin Meyer Lundén 026-64 89 19

Forskningspublikationer
Karin Meyer Lundén 026-64 89 19, Malin Almstedt Jansson 026-64 86 20