Filmer, bild och ljud


UR access för högskolor och universitet

Genom UR access för högskolor och universitet kan du ta del av alla radio- och tv‑program från Utbildningsradion. Om du måste logga in för att se programmet så visas en inloggningsruta.

  1. Välj University of Gävle som identity service.
  2. Logga in med ditt datorkonto från Högskolan.

Har du problem med UR acess kontakta supporten på uraccess@hig.se

UR skola

I menyn Utbildningsnivå kan du välja Högskola, för att få fram program som passar dig.

Sök via Discovery

UR-programmen finns också i sökportalen Discovery. Sök på önskade ämnesord och begränsa sen till Source type: Video för tv-program respektive Audio för radioprogram.

HiG play

HiG play är vår medieportal på Högskolan i Gävle. Den använder vi för att producera, lagra och visa filmad media.

Svensk mediedatabas

Svensk mediedatabas, SMDB, är söktjänsten för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Här finns uppgifter om tv, radio, video, biovisad film, skivor och multimedia.

Biblioteket