Filmer, bild och ljud


UR access för högskolor och universitet

Genom UR access för högskolor och universitet kan du ta del av alla radio- och tv‑program från Utbildningsradion, även de som inte är tillgängliga för allmänheten. Om du måste logga in för att se programmet så visas en inloggningsruta. Välj University of Gävle som identity service och logga sedan in med ditt datorkonto från Högskolan i Gävle. Du måste logga in både om du är på campus eller utanför.

UR skola

Här kan du söka fram alla UR-program. I menyn Utbildningsnivå kan du välja Högskola, för att få fram program som passar dig. Om programmet inte är tillgängligt för alla loggar du in med ditt datorkonto.

Sök via Discovery

UR-programmen finns också i sökportalen Discovery. Sök på önskade ämnesord och begränsa sen till Source type: Video för tv-program respektive Audio för radioprogram.

HiG play

HiG play är vår medieportal på Högskolan i Gävle. Den använder vi för att producera, lagra och visa filmad media.

Svensk mediedatabas

Svensk mediedatabas, SMDB, är söktjänsten för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Här finns uppgifter om tv, radio, video, biovisad film, skivor och multimedia.

Andra filmsamlingar

Biblioteket