Öppen offentlig data

Exempel på öppen offentlig data är: serviceinformation och nöjdhetsundersökningar, miljödata, geodata, trafikdata, befolkningsdata. Öppen offentlig data tillhandahålls kostnadsfritt och kan användas vid undervisning, studier och forskning.

Open data government (illustration)

Databaser, webbplatser och verktyg

Här presenteras ett urval webbplatser, databaser och verktyg att använda vid sökning och bearbetning av öppen data.

Databaser

 1. Svensk Nationell Datatjänst
  Serviceorganisation för svensk forskning inom humaniora, samhällsvetenskap och medicin
 2. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada
  Nyckeltal för kommuner och landsting  
 3. Open Stockholm
  Offentliga data från Stockholms stad  
 4. Openumeå
  Umeå kommuns Öppna data
 5. Saccess
  Nationell satellitdatabas  
 6. Openaid.se
  Sveriges bistånd
 7. OpenSpending
  Finansiell information från olika delar av världen
 8. Data.gov
  Officiell webbplats för USA:s regering kring öppen data
 9. World Bank Data
  Öppen data från Världsbanken  

Webbplatser

 1. Opendata.se
  Information om svenska API:er (application programming interface) och öppna datakällor
 2. Open Knowledge Foundation
  Öppen kunskap  
 3. Opendefinition
  Principer för definition av öppenhet
 4. Öppna data - Vinnova
  Information om öppna data från Sveriges innovationsmyndighet
 5. Öppna data
  Nationell portal för öppna datakällor

Verktyg

 1. FoU i Sverige
  Gratis dataprogram och IT-verktyg för forskare  
 2. Nesstar
  Verktyg för webbpublicering av data (freeware)  
 3. Open Data Commons
  Verktyg för att tillhandahålla och använda öppen data
 4. Tableau Software
  Verktyg för visualisering av data
 5. Gephi
  Verktyg för visualisering av data (öppen källkod)  

  Publicerad av: Anna Prymka