Uppsatser och forskningspublikationer

Här hittar du länkar till uppsatser och forskningspublikationer, både från Högskolan i Gävle och andra lärosäten.

Uppsatser vid Högskolan i Gävle

I Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) finns uppsatser i fulltext från 2006 och framåt.

Forskningspublikationer vid Högskolan i Gävle

I DiVA finns avhandlingar, böcker, bokkapitel, konferensbidrag, rapporter, artiklar med mera skrivna av forskare vid Högskolan i Gävle.

Svenska uppsatser och examensarbeten

Uppsatser och examensarbeten från samtliga svenska lärosäten kan du söka i Uppsök.

Svenska forskningspublikationer

SwePub är en samlad ingång till den vetenskapliga publiceringen vid svenska lärosäten. Där finns länkar till Libris och lärosätenas egna publikationsdatabaser, och ofta vidarelänkning till publikationerna i fulltext.

  Söka avhandlingar

  Svenska avhandlingar

  Sök fram avhandlingarna i Libris genom att söka efter ämne eller författare, avgränsa sedan träffmängden genom att välja Typ: Avhandlingar i högra kolumnen när du har fått fram sökresultatet.

  Utländska avhandlingar och uppsatser

  Här finns Open Access-avhandlingar från europeiska och amerikanska universitet.

  Biblioteket