Uppsatser och forskningspublikationer

Här berättar vi hur du söker efter uppsatser och andra forskningspublikationer, både från Högskolan i Gävle och från andra både svenska och utländska lärosäten.

Uppsatser vid Högskolan i Gävle

I Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) finns uppsatser i fulltext från 2006 och framåt. Vissa äldre uppsatser och examensarbeten finns i tryckt form i biblioteket. Dessa söker du fram i Higgins, välj Filter: Uppsatser för att endast söka bland uppsatser.

Svenska uppsatser och examensarbeten

Uppsatser och examensarbeten från samtliga svenska lärosäten kan du söka i Uppsök eller Uppsatser.se

Forskningspublikationer vid Högskolan i Gävle

I DiVA finns avhandlingar, böcker, bokkapitel, konferensbidrag, rapporter, artiklar med mera skrivna av forskare vid Högskolan i Gävle.

Svenska forskningspublikationer

SwePub är en samlad ingång till den vetenskapliga publiceringen vid svenska lärosäten. Där finns länkar till Libris och lärosätenas egna publikationsdatabaser, och ofta vidarelänkning till publikationerna i fulltext.

  Sök svenska avhandlingar

  Avgränsa träffmängden i Libris genom att välja Typ: Avhandlingar i högra kolumnen när du har fått fram sökresultatet.

  Sök utländska avhandlingar och uppsatser

  Här finns Open Access-avhandlingar från europeiska och amerikanska universitet.

  Inget datorkonto vid Högskolan i Gävle?

  Om du inte har ett datorkonto vid högskolan kan du söka bland publikationerna i DiVA och SwePub, men du kan inte läsa publikationerna i fulltext.

  Biblioteket