Biblioteket

Sökhjälp

Vid bibliotekets informationsdisk kan du fråga om allt som rör informationssökning. Vi hjälper dig att hitta böcker, artiklar, avhandlingar med mera. Vi finns på bibliotekets entréplan.

Kontakta oss

Mellan 12.00 och 15.00 när biblioteket är öppet är informationsdisken öppen i bibliotekets lånedisk. Om du inte kan komma till biblioteket går det bra att ringa på telefonnummer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till bibhig@hig.se.

Boka en bibliotekarie

Arbetar du med en uppsats, avhandling eller artikel och behöver tips om källor och sökteknik? Studenter, lärare, forskare och övrig personal kan boka tid för vägledning i informationssökning. Tillsammans med en bibliotekarie får du hjälp att söka i olika databaser. Studerar du på distans kan du få vägledning via telefon eller via webben.

Sökhandledning steg för steg

Det finns en sökhandledning för högskolebiblioteket i Gävle. I den går vi igenom steg för steg hur du ska gå tillväga för att hitta olika saker, till exempel artiklar om ett visst ämne eller en specifik avhandling.

Ämnesguider

Vi har skapat ämnesguider i flera ämnen där du får tips på databaser och hur du söker i speciella ämnen.

Undervisning i informationssökning

Som lärare kan du boka undervisning i informationssökning för dina studenter. Biblioteket erbjuder undervisning på olika nivåer för både studenter och forskare. För mer information eller för att beställa undervisning, kontakta respektive kontaktbibliotekarie.

    Biblioteket