Forskning

Forskning vid Högskolan i Gävle

Högskolan bedriver excellent och konkurrenskraftig forskning av hög kvalitet för en samhällsutveckling som värnar den miljö människor finns i. Därför är projekt med direkt bäring på människans livsmiljö – hållbar utveckling, hälsa och arbetsmiljö – i fokus för Högskolans forskningsinsatser.

För att nå visionen och möta upp mot det omgivande samhällets förväntningar kraftsamlar högskolan forskningen inom två forskningsprofiler - Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv. Utöver forskning inom dessa områden bedrivs forskning inom utbildningsvetenskap, humaniora samt elektronik, matematik och biologi.

Högskolans forskning riktar sig mot dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Genom innovativa lösningar, nytänkande och hög kvalitet bidrar forskningen till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Den forskning som bedrivs vid Högskolans forskningsmiljöer leder kunskaps- och teknologiutveckling framåt nationellt och internationell.

Forskningsnytt

 • 2017-08-16

  Förlängd deadline för abstracts till Consuming the Environment


  Förberedelserna för konferensen ”Consuming the Environment” pågår för fullt. ”Consuming the Environment” är en tvärvetenskaplig forskarkonferens om miljökommunikation som arrangeras av avdelningen för Humaniora den 4-5 december 2017.
  Läs mer
  ................................................................................
 • 2017-08-14

  Forskningssamarbete mellan Högskolan i Gävle och Hudiksvalls kommun


  Högskolan i Gävle utlyser i höst fyra nya doktorandtjänster i Svenska, med inriktning Svenska som andraspråk. En tjänst finansieras huvudsakligen av Hudiksvalls kommun. De forskningsprojekt som kommer att genomföras är tänkta att ha en praxisnära karaktär och ske i samarbete med utbildningsaktörer i länet.
  Läs mer
  ................................................................................
 • 2017-06-27
  Bild av industri där arbete med smält metall förekommer

  Högskolan världsledande med ny teknik för kylning av metaller


  Vinnova, tillsammans med Region Gävleborg, beviljar Bahram Moshfegh 5.4 miljoner kronor för att utveckla en ny teknik att effektivisera kylning av metalliska material.
  Läs mer
  ................................................................................

  Publicerad av: System

Forskning