Forskning

Forskning vid Högskolan i Gävle

Högskolan bedriver excellent och konkurrenskraftig forskning av hög kvalitet för en samhällsutveckling som värnar den miljö människor finns i. Därför är projekt med direkt bäring på människans livsmiljö – hållbar utveckling, hälsa och arbetsmiljö – i fokus för Högskolans forskningsinsatser.

För att nå visionen och möta upp mot det omgivande samhällets förväntningar kraftsamlar högskolan forskningen inom två forskningsprofiler - Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv. Utöver forskning inom dessa områden bedrivs forskning inom utbildningsvetenskap, humaniora samt elektronik, matematik och biologi.

Högskolans forskning riktar sig mot dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Genom innovativa lösningar, nytänkande och hög kvalitet bidrar forskningen till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Den forskning som bedrivs vid Högskolans forskningsmiljöer leder kunskaps- och teknologiutveckling framåt nationellt och internationell.

Forskningsnytt

 • 2017-06-14
  Professor emeritus Peter Gill

  Sverige är inte längre ett mönsterland i arbetet mot mobbning


  Att ­på tio år gå från bäst till medel­måtta bör uppfattas som en stor besvikelse, något har slagit fel, säger Peter Gill, professor emeritus i pedagogik, vid Högskolan.
  Läs mer
  ................................................................................
 • 2017-06-12
  Jennie Jackson, forskare vid Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle

  Systematiska fel vid mätning av arbetsbelastning


  När jag försökte mäta överarmsvinklar vid bagagehantering och ryggmusklernas aktivitet vid kontorsarbete, så hamnade jag i problem. Vi måste vara vaksamma på våra mätmetoder, förstå vad och hur väl den valda metoden kan mäta det vi vill undersöka, säger Jennie Jackson, forskare inom arbetshälsovetenskap vid Högskolan.
  Läs mer
  ................................................................................
 • 2017-06-09

  Satsning på forskning om industriautomation och mm-vågor


  Europeiska regionala utvecklingsfonden, tillsammans med Region Gävleborg och Högskolan i Gävle, beviljar Daniel Rönnow och projektet ”Industriautomation och mm-vågor”, 780 000 kronor för en förstudie.
  Läs mer
  ................................................................................

  Publicerad av: System

Forskning