Forskning

Högskolan bedriver excellent och konkurrenskraftig forskning av hög kvalitet för en samhällsutveckling som värnar den miljö människor finns i. Därför är projekt med direkt bäring på människans livsmiljö – hållbar utveckling, hälsa och arbetsmiljö – i fokus för Högskolans forskningsinsatser.

Forskning för en hållbar livsmiljö

Högskolans vision är att ha en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan.

För att nå visionen och möta upp mot det omgivande samhällets förväntningar kraftsamlar högskolan forskningen inom två forskningsprofiler - Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv.

Fortsatt fokusering sker genom utvecklingen av en tredje forskningsprofil inom det utbildningsvetenskapliga området.

Utöver forskning inom dessa områden bedrivs forskning inom humaniora samt elektronik, matematik och biologi.


  Publicerad av: System

Forskning