Forskning

Forskning vid Högskolan i Gävle

Högskolan bedriver excellent och konkurrenskraftig forskning av hög kvalitet för en samhällsutveckling som värnar den miljö människor finns i. Därför är projekt med direkt bäring på människans livsmiljö – hållbar utveckling, hälsa och arbetsmiljö – i fokus för Högskolans forskningsinsatser.

För att nå visionen och möta upp mot det omgivande samhällets förväntningar kraftsamlar högskolan forskningen inom två forskningsprofiler - Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv. Utöver forskning inom dessa områden bedrivs forskning inom utbildningsvetenskap, humaniora samt elektronik, matematik och biologi.

Högskolans forskning riktar sig mot dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Genom innovativa lösningar, nytänkande och hög kvalitet bidrar forskningen till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Den forskning som bedrivs vid Högskolans forskningsmiljöer leder kunskaps- och teknologiutveckling framåt nationellt och internationell.

Forskningsnytt

 • 2017-10-19
  Bildtext: Professor Gloria Macassa

  Folkhälsoprofessorn: Den globala ekonomin skapar social oro


  Den globaliserade ekonomin har gjort länder lite mer jämlika men samtidigt har ojämlikheten inom länderna ökat ännu mer, säger Gloria Macassa, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
  ................................................................................
 • 2017-10-19
  Bildtext: Docent Daniel Pettersson

  Docent med expertis på kunskapsmätningar till Tokyo


  Daniel Petterson, skolforskare vid Högskolan i Gävle, är inbjuden som huvudtalare på en stor konferens om skolan i Tokyo 14 oktober. - Jag åker till Japan för att berätta om hur kunskapsmätningarna i Sverige har påverkat hur man styr skolan. Det känns jättekul och det är ett erkännande av vårt lärosäte, säger Daniel Pettersson.
  Läs mer
  ................................................................................
 • 2017-10-12
  Daniel Pettersson

  Hårdare tag och mer betyg, är det så enkelt?


  Daniel Petterson, skolforskare vid Högskolan i Gävle, säger att man mycket väl kan skapa ett system som, utifrån vilka kunskaper vi vill att eleverna ska ha, genom hårdare tag, mer betyg, mer mätningar, med mera, skulle föra studenterna vidare, men är vi villiga att betala priset?
  Läs mer
  ................................................................................

  Publicerad av: System

Forskning