Forskning

Forskning vid Högskolan i Gävle

Högskolan bedriver excellent och konkurrenskraftig forskning av hög kvalitet för en samhällsutveckling som värnar den miljö människor finns i. Därför är projekt med direkt bäring på människans livsmiljö – hållbar utveckling, hälsa och arbetsmiljö – i fokus för Högskolans forskningsinsatser.

För att nå visionen och möta upp mot det omgivande samhällets förväntningar kraftsamlar högskolan forskningen inom två forskningsprofiler - Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv. Utöver forskning inom dessa områden bedrivs forskning inom humaniora samt elektronik, matematik och biologi.

Högskolans forskning riktar sig mot dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Genom innovativa lösningar, nytänkande och hög kvalitet bidrar forskningen till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Den forskning som bedrivs vid Högskolans forskningsmiljöer leder kunskaps- och teknologiutveckling framåt nationellt och internationell.

Forskningsnytt

 • 2017-04-20

  För nya lärare kan en mentor vara avgörande


  Vår mångåriga forskning visar att en mentor och kollegor som kan hjälpa och stötta, kan avgöra om nya lärare stannar i yrket eller inte, säger Göran Fransson, forskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
  ................................................................................
 • 2017-04-19

  Chris Dominic i P4 om hur Högskolan kan hjälpa lokala matproducenter


  Jag blev väldigt imponerad när jag träffade Chris vars system kring förpackningar verkligen gör skillnad på hur man kan transportera och smart förvara lokal mat, säger den lokale matproducenten Hans-Erik Holmkvist.
  Läs mer
  ................................................................................
 • 2017-04-19
  Kundernas krav flyttar hem produktionen

  Kundernas krav flyttar hem produktion igen


  Produktion långt borta är svårt att kombinera med kunder som kräver sin vara direkt och dessutom unikt anpassad just till dem, säger Per Hilletofth, professor vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
  ................................................................................

  Publicerad av: System

Forskning