Forskning

Forskningsevenemang

Här publicerar vi information om aktuella forskningsevenemang vid Högskolan i Gävle, ett flertal där du som intresserad allmänhet kan delta.

Högskolan i Gävle och forskarna på högskolan är en aktiv del av samhället. Det är viktigt att Högskolan och forskarna delar med sig av kunskap, nya fakta och forskningsrön samt spännande upplevelser till alla intresserade. Varje år arrangerar och deltar därför Högskolan i evenemang där allmänhet, utbildning och forskning möts. Här hittar du länkar till och information om evenemang som är öppna för allmänheten och där du är välkommen att lyssna.

Forskarna vid Högskolan deltar i många olika samverkansprojekt med näringsliv och offentlig sektor. De möter också allmänhet och gymnasieelever i publika event som till exempel det årligen återkommande Forskarfredag och vid öppna föreläsningar på Högskolan. Forskarfredag är en del av det europeiska eventet Researchers' Night. Den fjärde fredagen i september varje år erbjuds hundratals aktiviteter runt om i Europa som ska visa hur spännande och kul det är med forskning.

Doktorsdisputation: Shoaib Amin

Shoaib Amin, Akademin för teknik och miljö, försvarar sin doktorsavhandling "Characterization and Linearization of Multi-band Multi-channel RF Power Amplifiers" den 24 februari 2017 i Göteborg.

Tid och plats: fredag 24 februari 2017, kl. 10.15 i sal 99:133, Kungsbäcksvägen 47, Gävle.
Opponent: Professor Christian Fager, Microwave Electronics Laboratory, Chalmers University, Gotheburg, Sweden.

Avhandlingen i fulltext

Doktorsdisputation: Lena Svennberg

Lena Svennberg, Akademin för hälsa och arbetsliv, försvarar sin doktorsavhandling "Grading in physical education" den 17 februari 2017 i Stockholm.

Tid och plats: fredag 17 februari 2017, kl.13.00 i Aulan, Lidingövägen 1, Stockholm
Opponent: Professor Ann MacPhail, University of Limerick

Avhandlingen i fulltext

Doktorsdisputation: David Carlsson

David Carlsson, Akademin för utbildning och ekonomi, försvarar sin doktorsavhandling "Vad är religionslärarkunskap? En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen" den 13 januari 2017 i Göteborg.

Tid och plats: Fredag 13 januari 2017, kl.13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B
Opponent: Professor Jon Magne Vestøl, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

Avhandlingen i fulltext

Forskning