Forskning

Disputationer, licentiatseminarier och spikningsceremonierar

Här hittar du kommande doktorsdisputationer, licentiatseminarier och spikningsceremonier.

Doktorsexamen avläggs formellt vid det lärosäte eller den forskarskola där den forskarstuderande är inskriven. Högskolan i Gävle har forskarexamensrättigheter inom de två profilerna Byggd Miljö och Hälsofrämjande arbetsliv. Doktorander/forskarstuderande inom andra ämnesområden är inskrivna vid andra lärosäten, bland annat Uppsala universitet, KTH, Umeå universitet och Linköpings universitet.

2017

Doktorsdisputation: Lena Thunander Sundbom

Lena Thunander Sunbom, Akademin för hälsa och arbetsliv, försvarar sin doktorsavhandling "The influence of gender and depression on drug utilization: Pharmacoepidemiological research in Sweden" den 24 november 2017 i Uppsala.

Tid och plats: fredag 24 november 2017, kl. 09.15 i Sal IV, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala.
Opponent: Docent Susanna Wallerstedt, Göteborgs universitet

Lena Thunander Sundboms avhandling i fulltextlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parallellspikning

Spikning av doktorsavhandlingen "The influence of gender and depression on drug utilization: Pharmacoepidemiological research in Sweden" av Lena Thunander Sundbom vid Akademin för hälsa och arbetsliv.

Tid och plats: onsdag 22 november 2017, kl. 12.15
Plats: Forskarhörnan i biblioteket

Doktorsdisputation: Lena O Magnusson

Lena O Magnusson, Akademin för utbildning och ekonomi, försvarar sin doktorsavhandling "Treåringar, kameror och förskola - en serie diffraktiva rörelser" den 6 oktober 2017 i Göteborg

Tid och plats: fredag 6 oktober kl. 13.00, HDK - Academy of Design and Crafts, Konstbiblioteket, Kristinelundsgatan 6-8
Opponent: Hillevi Lenz Taguchi, Professor and Co-Director of Early Childhood Education Section, Stockholm University

Lena O Magnussons avhandling i fulltextlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parallellspikning

Spikning av doktorsavhandlingen "Treåringar, kameror och förskola - en serie diffraktiva rörelser" av Lena O Magnusson vid Akademin för utbildning och ekonomi.

Tid och plats: tisdag 3 oktober 2017, kl. 12.15
Plats: Forskarhörnan i biblioteket

Doktorsdisputation: Abolfazl Hayati

Abolfazl Hayati, Akademin för teknik och miljö, försvarar sin doktorsavhandling "Natural ventilation and air infiltration in large single zone buildings: Measurements and modelling with references to historical churces" den 29 september 2017 på Högskolan i Gävle

Tid och plats: fredag 29 september, kl. 10.00 i Lilla Jadwigasalen (12:108), Kungsbäcksvägen 47, Gävle.
Opponent: Professor Guilherme Carrilho da Graça, School of Sciences, University of Lisbon

Abolfazl Hayatis avhandling i fulltext

Spikning

Spikning av doktorsavhandlingen "Natural ventilation and air infiltration in large single zone buildings: Measurements and modelling with references to historical churces" av Abolfazl Hayati vid Akademin för teknik och miljö.

Tid och plats: måndag 28 augusti 2017, kl. 12.15
Plats: Forskarhörnan i biblioteket

Doktorsdisputation: Jennie A. Jackson

Jennie A. Jackson, Akademin för hälsa och arbetsliv, försvarar sin doktorsavhandling "Bias and Precision in Biomechanical Exposure Assessment: Making the Most of our Methods" den 2 juni 2017 på Högskolan i Gävle

Tid och plats: fredag 2 juni 2017, kl. 13.00 i Krusenstjernasalen (23:313), Kungsbäcksvägen 47, Gävle.
Opponent: Professor Peter Johnson, University of Washington.

Jennie A. Jackson avhandling i fulltextlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parallellspikning

Spikning av doktorsavhandlingen "Bias and Precision in Biomechanical Exposure Assessment: Making the Most of our Methods" av Jennie A. Jackson vid Akademin för hälsa och arbetsliv.

Tid och plats: torsdag 11 maj 2017, kl. 12.15
Plats: Forskarhörnan i biblioteket

Doktorsdisputation: Alan Kabanshi

Alan Kabanshi, Akademin för teknik och miljö, försvarar sin doktorsavhandling "Experimental study of an intermittent ventilation system in high occupancy spaces" den 18 maj 2017 i Gävle.

Tid och plats: torsdag 18 maj 2017, kl. 10.00 i sal 12:108, Kungsbäcksvägen 47, Gävle.
Opponent: Professor Hazim Awbi, University of Reading.

Alan Kabanshis avhandling i fulltextlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Spikning

Spikning av doktorsavhandlingen "Experimental study of an intermittent ventilation system in high occupancy spaces" av Alan Kabanshi vid Akademin för teknik och miljö.

Tid och plats: onsdag 26 april 2017, kl. 12.15
Plats: Forskarhörnan i biblioteket

Doktorsdisputation: Shoaib Amin

Shoaib Amin, Akademin för teknik och miljö, försvarar sin doktorsavhandling "Characterization and Linearization of Multi-band Multi-channel RF Power Amplifiers" den 24 februari 2017 i Göteborg.

Tid och plats: fredag 24 februari 2017, kl. 10.15 i sal 99:133, Kungsbäcksvägen 47, Gävle.
Opponent: Professor Christian Fager, Microwave Electronics Laboratory, Chalmers University, Gotheburg, Sweden.

Shoaib Amins avhandling i fulltext

Parallellspikning

Spikning av doktorsavhandlingen "Characterization and Linearization of Multi-band Multi-channel RF Power Amplifiers" av Shoaib Amin vid Akademin för teknik och miljö.

Tid och plats: torsdag 23 februari 2017, kl. 12.15
Plats: Forskarhörnan i biblioteket

Doktorsdisputation: Lena Svennberg

Lena Svennberg, Akademin för hälsa och arbetsliv, försvarar sin doktorsavhandling "Grading in physical education" den 17 februari 2017 i Stockholm.

Tid och plats: fredag 17 februari 2017, kl.13.00 i Aulan, Lidingövägen 1, Stockholm
Opponent: Professor Ann MacPhail, University of Limerick

Lena Svennbergs avhandling i fulltext

Parallellspikning

Spikning av doktorsavhandling "Grading in physical education" av Lena Svennberg vid Akademin för hälsa och arbetsliv.

Tid och plats: onsdag 1 februari 2017, kl. 12.15
Plats: Forskarhörnan i biblioteket

Doktorsdisputation: Niklas Halin

Niklas Halin, Akademin för teknik och miljö, försvarar sin doktorsavhandling "A Shield against Distraction from Environmental Noise" den 26 januari 2017 på Högskolan i Gävle.

Tid och plats: torsdag 26 januari 2017, kl.13.00 i Krusenstjernasalen (23:213), Biblioteket, Högskolan i Gävle
Opponent: Docent Sara Bengtsson, Karolinska institutet

Niklas Halins avhandling i fulltext

Doctoral defense: Brita Backlund-Rambaree

Brita Backlund-Rambaree, Akademin för hälsa och arbetsliv, försvarar sin doktorsavhandling "Contextualising Constructions of Corporate Social Responsibility: Social Embeddedness in Discourse and Institutional Contexts" den 20 januari 2017 vid Stockholms universitet.

Tid och plats: fredag 20 januari 2017, kl.10.00 i William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 14, Stockholm
Opponent: Professor och Endowed Chair Dima Jamali, American University of Beirut

Brita Backlund-Rambarees avhandling i fulltextlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Doktorsdisputation: David Carlsson

David Carlsson, Akademin för utbildning och ekonomi, försvarar sin doktorsavhandling "Vad är religionslärarkunskap? En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen" den 13 januari 2017 i Göteborg.

Tid och plats: Fredag 13 januari 2017, kl.13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B
Opponent: Professor Jon Magne Vestøl, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

David Carlssons avhandling i fulltext

Parallellspikning

Spikning av doktorsavhandlingen "Contextualising Constructions of Corporate Social Responsibility: Social Embeddedness in Discourse and Institutional Contexts" av Brita Backlund Rambaree vid Akademin för hälsa och arbetsliv.

Tid och plats: onsdag 11 januari 2017, kl. 12.15
Plats: Forskarhörnan i biblioteket

Spikning

Spikning av doktorsavhandlingen "A Shield against Distraction from Environmental Noise” av Niklas Halin vid Akademin för teknik och miljö.

Tid och plats: torsdag 12 januari 2017, kl. 12.15
Plats: Forskarhörnan i biblioteket

Tidigare disputationer, licentiatseminarier och spikningar

Forskning