Doktorsavhandlingar

Varje år försvarar ett antal forskarstuderande vid Högskolan i Gävle sina doktorsavhandlingar. Den första doktorsavhandlingen inom Högskolans forskarexamensrättighet publicerades 2015. Här hittar du listor över de doktorsavhandlingar som har försvarats av en doktorand som endera är antagen inom Högskolans forskarexamensrättighet eller som hör till Högskolan men är antagen vid ett annat lärosäte.

Doktorsavhandlingar 2017

Amin, S. (2017). Characterization and Linearization of Multi-band Multi-channel RF Power Amplifiers. Diss. (sammanfattning), 2017. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 59 s. (TRITA-EE 2016:185) Länk [Mer information]
Bergsten, E. (2017). Working conditions and musculoskeletal disorders in flight baggage handling. Diss. (sammanfattning), 2017. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 59 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1321) Länk [Mer information]
Hayati, A. (2017). Natural Ventilation and Air Infiltration in Large Single‑Zone Buildings : Measurements and Modelling with Reference to Historical Churches. Diss. (sammanfattning), 2017. Gävle: Gävle University Press. (Studies in the Research Profile Built Environment. Doctoral thesis 4) Länk [Mer information]
Jackson, J. (2017). Bias and Precision in Biomechanical Exposure Assessment : Making the Most of our Methods. Diss. (sammanfattning), 2017. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 90 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1329) Länk [Mer information]
Kabanshi, A. (2017). Experimental study of an intermittent ventilation system in high occupancy spaces. Diss. (sammanfattning), 2017. Gävle: Gävle University Press. 74 s. (Studies in the Research Profile Built Environment. Doctoral thesis 3) Länk [Mer information]
Magnusson, L. (2017). Treåringar, kameror och förskola – en serie diffraktiva rörelser. Diss. , 2017. Göteborg: Göteborgs universitet. 286 s. (ArtMonitor 64) Länk [Mer information]
Svennberg, L. (2017). Grading in physical education. Diss. (sammanfattning), 2017. Stockholm: Gymnasik- och idrottshögskolan, GIH. (Avhandlingsserie för Gymnastik- och idrottshögskolan 8) Länk [Mer information]
Thunander Sundbom, L. (2017). The influence of gender and depression on drug utilization : Pharmacoepidemiological research in Sweden. Diss. (sammanfattning), 2017. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 67 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Pharmacy 238) Länk [Mer information]

Tidigare doktorsavhandlingar

Forskning