Gävle University Press

Gävle University Press är Högskolans egna förlag. Organisatoriskt ligger är förlaget placerat under högskolebiblioteket och publicerar och distribuerar material som producerats vid Högskolan i Gävle. Gävle University Press publicerar doktors- och licentiatavhandlingar, volymer i rapport- och skriftserier samt enstaka samlingsverk.

Har du frågor om Gävle University Press eller förlagets utgivning?
För mer information kontakta: gup@hig.se

 

Forskning