Licentiatavhandlingar

Varje år försvarar ett antal forskarstuderande vid Högskolan i Gävle sina avhandlingar. Här listas de licentiatavhandlingar som har försvarats av en doktorand som endera är antagen inom Högskolans forskarexamensrättighet eller tillhörande högskolan men antagen vid ett annat universitet.

Licentiatavhandlingar 2017

Ramirez Villegas, R. (2017). A methodology to assess impacts of energy efficient renovation : a Swedish case study. Lic.-avh. (sammanfattning), 2017. Gävle: Gävle University Press. 22 s. (Studies in the Research Profile Built Environment. Licentiate thesis 3) Länk [Mer information]
Roos, C. (2017). Promoting living in dignity and with a sense of well-being among older people living in residential facilities – older people’s perspective. Lic.-avh. (sammanfattning), 2017. Uppsala: Uppsala universitet. 55 s. [Mer information]
Stefan, I. (2017). Exploring Tensions between Appropriability and Openness to Collaboration in Innovation. Lic.-avh. (sammanfattning), 2017. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 40 s. Länk [Mer information]

Tidigare licentiatavhandlingar

Forskning