Högskolan i Gävle
Om Högskolan

Om Högskolan i Gävle

Flygbild över Campusområdet

Utbildning och forskning i naturskönt campus

Högskolan i Gävle har cirka 15 000 studenter och erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 500 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik.

Forskningsprofiler

Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv är Högskolans övergripande forskningsprofiler. Viktiga delar inom denna är Samhällsbyggnad, med inriktning mot hållbar byggd miljö, samt Belastningsskador, med syfte att förebygga arbetsrelaterade skador. Högskolan erhöll 2010 rätt att bedriva egen forskarutbildning inom profilområdet Byggd Miljö och 2012 erhöll Hälsofrämjande arbetsliv också den rätten.

Högskolan har ansökt om rätt att bedriva egen forskarutbildning inom tekniskt och humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde.

Distansutbildning

Snabbare än de mer traditionella universiteten och högskolorna har vi anpassat utbildningarna till marknadens krav och vågat prova nya undervisningsformer, bland annat olika former av distansutbildning. Högskolan i Gävle är idag ett av Sveriges ledande lärosäten när det gäller distansutbildning. Vissa distansutbildningar har sammankomster på en av campusorterna, andra baseras enbart på modernt IT-stöd och är därför oberoende av vilken ort du finns. Det stora utbudet av distanskurser gör  att studenter kan bo på hemorten och ändå bedriva akademiska studier.

Campus

Vårt campus på Kungsbäck i Gävle erbjuder en härlig studiemiljö med alla utbildningar samlade på ett ställe. Ett kunskapens kvarter bara några  minuter från centrum.  

Högskolan ligger naturskönt med Gavleån och Boulognerskogen som närmaste grannar. De varsamt ombyggda regementskasernerna har skapat ett samlat campus där det är nära mellan studenter, lärare och forskare.

En högskola med regional förankring och ett kontaktnät över hela världen.

Publicerad av: Veronica Liljeroth

Sidansvarig: Per-Arne Wikström

Sidan uppdaterades 2015-01-20

Kontakt
Postadress:
Högskolan i Gävle
801 76 Gävle

Besöksadress:
Kungsbäcksvägen 47
Gävle

Telefon: (växel): 026-64 85 00
Fax: 026-64 86 86

Snabbfakta
  • Antal studenter: 15 000
  • Antal medarbetare: 700
  • Utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar: 50
  • Antal kurser: 500
  • Utbytesstudenter, utresande: 35
  • Utbytesstudenter, inkommande: 120

Publicerad av: Veronica Liljeroth

Sidansvarig: Per-Arne Wikström
Sidan uppdaterades 2015-01-20