Akademisk högtid

Vid Högskolan i Gävles Akademiska högtid promoverar vi hedersdoktorer, diplomerar och promoverar doktorer, installerar nya professorer samt delar ut priser och utmärkelser.

Högskolan i Gävle inrättades 1977 och som relativt ungt lärosäte vill vi tillvarata en akademisk tradition med gamla anor och samtidigt skapa vår egen historia och identitet. Vår Akademiska högtid arrangeras vartannat år, och omfattar både doktorspromotion och professorsinstallation.

Kommande akademisk högtid

Nästa akademiska högtid vid Högskolan i Gävle planeras till våren 2018.

Marskalkar vid Akademisk högtid 2016

Bildtext: Marskalkar vid den Akademiska högtiden 2016 Foto:Stéfan Estassy

Tidigare akademiska högtider

Den akademiska högtiden vid Högskolan i Gävle äger vanligtvis rum vartannat år. Från högtiden 2011 har det även getts ut en högtidskrift.

Om Högskolan