Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?
falf logga


Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?

Forum för arbetslivsforskning och Högskolan i Gävle bjuder in till FALF-konferens den 10 - 12 juni 2018.

Ladda ner inbjudanPDF (pdf, 528 kB)

Välkommen till intressanta och givande dagar

Genom att fokusera på temat ”Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?” vill vi tydliggöra kopplingen mellan arbetslivet och den alltmer uttalade debatten och omsorgen om en hållbar livsmiljö för människan.

Högskolan i Gävle har Hälsofrämjande arbetsliv som en forskningsprofil och är värd för Fortecentret Kroppen i arbete - från problem till potential som är medarrangör av konferensen och kommer att bidra med presentationer från sitt breda forskningsfält.

Det övergripande syftet med konferensen är att skapa en mötesplats där aktuell arbetslivsforskning i vid mening kan presenteras och diskuteras utifrån olika utgångspunkter och perspektiv.

Läs mer om konferensen här till höger.

Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?