Högskolans historia

Milstolpar

Den 1 juli 1977

Högskolan i Gävle/Sandviken inrättas. Wenche Nerdrum-Ullman är Högskolans första rektor.

1979/1980

De lokala linjerna Friskvårdslinjen och Företagstekniklinjen etableras.

Hösten 1980

YTH-stål blir en allmän linje.

1981

En ny organisation med två institutioner - för beteendevetenskapliga, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen respektive för metodik och kommunikationsämnen - inrättas.

1982/1983

Den kommunala högskoleutbildningen ADB-linjen förläggs till Högskolan.

1983

En lokal linje i datorteknik etableras i Sandviken.

1983/1984

Antalet läsårsplatser ökar till cirka 1 100.

1985

En lokal linje i elektronik etableras i Sandviken.

1986

Bostads- och fastighetsförvaltningslinjen samt YTH Kontor inrättas.

1988

Den tvååriga ingenjörsutbildningen i material- och produktionsteknik startar.

1989

Birgitta Stymne tillträder som ny rektor.
En ny utbildning för grundskollärare för årskurs 1-7 startar.

1990

Antalet läsårsplatser ökar till cirka 1 300.

1992

Den ettåriga fastighetsmäklarutbildningen, den första i landet, startar. Detta år inleds också ett projekt för att utveckla kontakter med högskolor/universitet för lärar- och studentutbyten.

1993

En omfattande organisationsförändring leder fram till att verksamheten delas in i fem institutioner med ämnesavdelningar.
Det inrättas också en grundutbildningsnämnd med ansvar för utbildningsprogrammen och en forskningsnämnd med ansvar för forskningsresurserna.

1995

Högskolans verksamhet samordnas och flyttar in i Kungsbäck i Gävle i om- och tillbyggda lokaler som tidigare disponerats av Hälsinge regemente.
Samma år inrättas Högskolans internationella sekretariat.

Vidare startar detta år en förskollärarutbildning med inriktning mot naturvetenskap och teknik, den första i landet, och utbildningen Kreativ programmering, som kombinerar datavetenskapligt och konstnärligt kunnande.

1996

Vårdhögskolan flyttar till Kungsbäck.

1998

Högskolan byter namn till Högskolan i Gävle.
Studentbostäderna i Midgårdslunden vid högskoleområdet står klara för inflyttning.
Samma år startar utbildningsprogrammet Miljö-kommunikation-ekonomi.

2000

BMG (Byggd Miljö i Gävle) integreras med Högskolan

2001

Leif Svensson tillträder som ny rektor.

2002

Vårdhögskolan integreras med Högskolan och blir en egen institution, institutionen för vårdvetenskap och social omsorg.

2003

Belastningsskadecentrum - numera Centrum för belastningsskadeforskning (CBF) integreras med Högskolan.

2008

Maj-Britt Johansson tillträder som ny rektor.

2010

Tre akademier ersätter de tidigare sex institutionerna och en gemensam utbildnings- och forskningsnämnd inrättas.
Högskolan erhåller rätten att erbjuda utbildning på forskarnivå inom profilområdet Byggd miljö.

2011

De första doktoranderna antas för forskarutbildning inom området Byggd miljö. Den innovativa masterutbildningen i Arbetshälsovetenskap startar och fyller samtliga platser. HiG:s första egna forskarutbildning, inom profilen Byggd Miljö, drar igång med tre doktorander.

2012

Högskolan får sin andra forskningsprofil, Hälsofrämjande arbetsliv. Den helt nya utbildningen inom automation med inriktning mot industri och fastighetsbranschen startar. HiG blir huvudman för företagarforskarskolan REESBE och tolv doktorander rekryteras. Det första numret av Högskolans tidning LEVE! kommer ut.

2013

HiG får toppbetyg i lantmäteriteknik, samhällsplanering och energiteknik i Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till kandidat-, magister- eller masterexamen.

2014

Tre hederdoktorer utses; den egyptiska läkaren, författaren och människorättskämpen Nawal el Saadawi, idrottsläkaren och antidopingprofessorn Arne Ljungqvist samt Per Laurell, vd för Gävle Energi.

Maskiningenjörsutbildningen med co-op kommer på 9:e plats av Sveriges alla utbildningar i näringslivets egen undersökning. Co-op är en studieform som möjliggör en kombination av studier och arbete på ett företag.

Forskningsstiftelsen Forte ger Exellenscentret ”Kroppen i arbete – från problem till potential” fortsatt finansiering med 20 miljoner kronor.

2015

Den nya Krusenstiernasalen invigdes, en modern disputations- och föreläsningssal. Samma dag försvarade Högskolans första egna doktorand Anatole Nöstl sin avhandling i miljöpsykologi med titeln “How memory of the past, a predictable present and expectations of the future underpin adaptation to the sound environment".

Teknikutvecklingen inom automation - såsom robotik, artificiell intelligens och bildbehandling - är mycket snabb och Högskolan satsar brett på fyra högteknologiska laboratorier för tjänsterobotar, Exo-legs, utveckling av elektroniska doftsensorer och digital bildbehandling.

För universitet och lärosäten med blandat utbildningsutbud hamnar Högskolan i Gävle på andra plats bland de som ökar mest när det gäller förstahandssökande till program, efter Örebro universitet.

Åter konstateras sökrekord till HiG:s utbildningar. Ekonomprogrammet ligger på tolfte plats i hela landet, endast några universitet har fler förstahandssökande.

 

  Publicerad av: System

Om Högskolan