Kvalitet och hållbar utveckling

Högskolans kvalitetsarbete


Verksamheten vid universitet och högskolor ska hålla en internationellt sett hög kvalitet. Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften i grundläggande högskoleutbildning och forskning och forskarutbildning samt konstnärligt utvecklingsarbete ska förbättras. Kvalitetsarbetet ska i största möjliga utsträckning bygga på av lärosätet uppsatta och uppföljningsbara mål (utdrag ur regleringsbrev för 2008).

Läs mer om högskolans kvalitetsarbete

Högskolan och hållbar utveckling

Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och ska arbeta för en hållbar utveckling inom alla sina verksamhetsområden.

Verksamheten på Högskolan i Gävle ska bedrivas på ett sådant sätt att den positiva påverkan på den befintliga miljön kontinuerligt ökar och den negativa minskar.

Läs mer om högskolans arbete med hållbar utveckling

  Publicerad av: Veronica Liljeroth

Om Högskolan