Campusområdet

Vårt campus finns på Kungsbäcksvägen 47 i Gävle. Högskolan har även lokaler på Stenhammarsvägen 6. Vidare bedrivs viss verksamhet i Umeå.

  Publicerad av: Douglas Öhrbom

Om Högskolan