Campusområdet

Vårt campus i Gävle finns på Kungsbäcksvägen 47. Högskolan har även lokaler på Nobelvägen 2 och Stenhammarsvägen 6 och viss verksamhet bedrivs i Ockelbo, i Norrtälje och i Umeå.

Flygfoto över Högskolans Campus på Kungsbäck

  Publicerad av: Douglas Öhrbom

Om Högskolan